Profil používateľa: údaje o používateľovi, jeho pridané slová, a nahrávky.
Dátum Slovo Nahrávka výslovnosti Údaj
10/09/2011 odenigbo [ig] nahrávky výslovnosti v jazyku odenigbo Od chinyere
09/09/2011 trauchle [sco] nahrávky výslovnosti v jazyku trauchle 0 hlasov
09/09/2011 teuchtar [sco] nahrávky výslovnosti v jazyku teuchtar 0 hlasov