Profil používateľa: údaje o používateľovi, jeho pridané slová, a nahrávky.
Dátum Slovo Vypočujte si Hlasy
24/10/2017 ejecutes [es] nahrávky výslovnosti v jazyku ejecutes 0 hlasov
24/10/2017 ejecutares [es] nahrávky výslovnosti v jazyku ejecutares 0 hlasov
24/10/2017 ejecutemos [es] nahrávky výslovnosti v jazyku ejecutemos 0 hlasov
24/10/2017 ejecutáremos [es] nahrávky výslovnosti v jazyku ejecutáremos 0 hlasov
24/10/2017 ejecutareis [es] nahrávky výslovnosti v jazyku ejecutareis 0 hlasov
24/10/2017 ejecutaren [es] nahrávky výslovnosti v jazyku ejecutaren 0 hlasov
24/10/2017 preparases [es] nahrávky výslovnosti v jazyku preparases 0 hlasov
24/10/2017 Xareló [es] nahrávky výslovnosti v jazyku Xareló 0 hlasov
24/10/2017 liceras [es] nahrávky výslovnosti v jazyku liceras 0 hlasov
24/10/2017 Maltese [es] nahrávky výslovnosti v jazyku Maltese 0 hlasov
24/10/2017 escorpeniformes [es] nahrávky výslovnosti v jazyku escorpeniformes 0 hlasov
24/10/2017 apuñalear [es] nahrávky výslovnosti v jazyku apuñalear 0 hlasov
24/10/2017 romperse los cuernos [es] nahrávky výslovnosti v jazyku romperse los cuernos 0 hlasov
24/10/2017 companaje [es] nahrávky výslovnosti v jazyku companaje 0 hlasov
24/10/2017 dirigi [es] nahrávky výslovnosti v jazyku dirigi 0 hlasov
24/10/2017 Puertoferrisa [es] nahrávky výslovnosti v jazyku Puertoferrisa 0 hlasov
24/10/2017 zarmurito [es] nahrávky výslovnosti v jazyku zarmurito 0 hlasov
24/10/2017 temblador [es] nahrávky výslovnosti v jazyku temblador 0 hlasov
24/10/2017 lejote [es] nahrávky výslovnosti v jazyku lejote 0 hlasov
24/10/2017 alante [es] nahrávky výslovnosti v jazyku alante 0 hlasov
24/10/2017 trambucar [es] nahrávky výslovnosti v jazyku trambucar 0 hlasov
24/10/2017 desagerar [es] nahrávky výslovnosti v jazyku desagerar 0 hlasov
24/10/2017 paraguatán [es] nahrávky výslovnosti v jazyku paraguatán 0 hlasov
24/10/2017 garrasí [es] nahrávky výslovnosti v jazyku garrasí 0 hlasov
24/10/2017 madrevieja [es] nahrávky výslovnosti v jazyku madrevieja 0 hlasov
24/10/2017 pataruco [es] nahrávky výslovnosti v jazyku pataruco 0 hlasov
24/10/2017 paraparo [es] nahrávky výslovnosti v jazyku paraparo 0 hlasov
24/10/2017 taita [es] nahrávky výslovnosti v jazyku taita 0 hlasov
24/10/2017 urao [es] nahrávky výslovnosti v jazyku urao 0 hlasov
24/10/2017 xaurado [es] nahrávky výslovnosti v jazyku xaurado 0 hlasov