Profil používateľa: údaje o používateľovi, jeho pridané slová, a nahrávky.
Dátum Slovo Nahrávka výslovnosti Údaj
18/04/2012 logopedie [nl] nahrávky výslovnosti v jazyku logopedie 0 hlasov