Profil používateľa: údaje o používateľovi, jeho pridané slová, a nahrávky.
Dátum Slovo Nahrávka výslovnosti Údaj
16/04/2012 an fhear [gd] nahrávky výslovnosti v jazyku an fhear 0 hlasov
15/04/2012 gabh mo leisgeul [gd] nahrávky výslovnosti v jazyku gabh mo leisgeul 0 hlasov
15/04/2012 fèis [gd] nahrávky výslovnosti v jazyku fèis 0 hlasov
13/04/2012 fhuair [gd] nahrávky výslovnosti v jazyku fhuair 0 hlasov
13/04/2012 togalach [gd] nahrávky výslovnosti v jazyku togalach 0 hlasov
13/04/2012 fann [gd] nahrávky výslovnosti v jazyku fann 0 hlasov
13/04/2012 fonn [gd] nahrávky výslovnosti v jazyku fonn 0 hlasov
13/04/2012 bòg [gd] nahrávky výslovnosti v jazyku bòg 0 hlasov
13/04/2012 bochd [gd] nahrávky výslovnosti v jazyku bochd 0 hlasov
13/04/2012 fliuch [gd] nahrávky výslovnosti v jazyku fliuch 0 hlasov
13/04/2012 bliadhna [gd] nahrávky výslovnosti v jazyku bliadhna 0 hlasov
13/04/2012 bòcan [gd] nahrávky výslovnosti v jazyku bòcan 0 hlasov
13/04/2012 brag [gd] nahrávky výslovnosti v jazyku brag 0 hlasov
13/04/2012 breac [gd] nahrávky výslovnosti v jazyku breac 0 hlasov
13/04/2012 bradan [gd] nahrávky výslovnosti v jazyku bradan 0 hlasov
13/04/2012 caill [gd] nahrávky výslovnosti v jazyku caill 0 hlasov
13/04/2012 ceapaire [gd] nahrávky výslovnosti v jazyku ceapaire 0 hlasov
13/04/2012 ceàrr [gd] nahrávky výslovnosti v jazyku ceàrr 0 hlasov
13/04/2012 clis [gd] nahrávky výslovnosti v jazyku clis 0 hlasov
13/04/2012 tlachd [gd] nahrávky výslovnosti v jazyku tlachd 0 hlasov
13/04/2012 thoir an t-siteag ort [gd] nahrávky výslovnosti v jazyku thoir an t-siteag ort 0 hlasov
13/04/2012 iongnadh [gd] nahrávky výslovnosti v jazyku iongnadh 0 hlasov
13/04/2012 corrag [gd] nahrávky výslovnosti v jazyku corrag 0 hlasov
13/04/2012 airgead [gd] nahrávky výslovnosti v jazyku airgead 0 hlasov
13/04/2012 òrdag [gd] nahrávky výslovnosti v jazyku òrdag 0 hlasov
13/04/2012 dlùth air [gd] nahrávky výslovnosti v jazyku dlùth air 0 hlasov
13/04/2012 an aghaidh [gd] nahrávky výslovnosti v jazyku an aghaidh 1 hlasov Najlepšia nahrávka
13/04/2012 cas [gd] nahrávky výslovnosti v jazyku cas 0 hlasov
11/04/2012 cha robh [gd] nahrávky výslovnosti v jazyku cha robh 0 hlasov
11/04/2012 Bha [gd] nahrávky výslovnosti v jazyku Bha 0 hlasov