Profil používateľa: údaje o používateľovi, jeho pridané slová, a nahrávky.
Dátum Phrase Vypočujte si Hlasy
31/03/2016 domo arigato gozaimasu (どうもありがとうございます) [ja] nahrávky výslovnosti v jazyku domo arigato gozaimasu (どうもありがとうございます) 0 hlasov
31/03/2016 genki desuka (元気ですか) [ja] nahrávky výslovnosti v jazyku genki desuka (元気ですか) 0 hlasov
31/03/2016 またの機会にしましょう。 [ja] nahrávky výslovnosti v jazyku またの機会にしましょう。 0 hlasov
24/03/2016 もういちど、おねがいします。 [ja] nahrávky výslovnosti v jazyku もういちど、おねがいします。 0 hlasov
24/03/2016 何もおもしろくないよ [ja] nahrávky výslovnosti v jazyku 何もおもしろくないよ 0 hlasov
24/03/2016 そんな事をするな [ja] nahrávky výslovnosti v jazyku そんな事をするな 0 hlasov
24/03/2016 うっかり口をすべらせる [ja] nahrávky výslovnosti v jazyku うっかり口をすべらせる 0 hlasov
24/03/2016 面接を受ける人 [ja] nahrávky výslovnosti v jazyku 面接を受ける人 0 hlasov
24/03/2016 もう少し寝ていたいなあ [ja] nahrávky výslovnosti v jazyku もう少し寝ていたいなあ 0 hlasov
24/03/2016 なにをしますか [ja] nahrávky výslovnosti v jazyku なにをしますか 0 hlasov
24/03/2016 あれは何と言いますか。 [ja] nahrávky výslovnosti v jazyku あれは何と言いますか。 0 hlasov
24/03/2016 お手洗いはどこですか。 [ja] nahrávky výslovnosti v jazyku お手洗いはどこですか。 0 hlasov
24/03/2016 このみちをまっすぐいってください。 [ja] nahrávky výslovnosti v jazyku このみちをまっすぐいってください。 0 hlasov
24/03/2016 きんえんせき、おねがいします。 [ja] nahrávky výslovnosti v jazyku きんえんせき、おねがいします。 0 hlasov
24/03/2016 大事なことを話しましょう! [ja] nahrávky výslovnosti v jazyku 大事なことを話しましょう! 0 hlasov
24/03/2016 それをかいてください。 [ja] nahrávky výslovnosti v jazyku それをかいてください。 0 hlasov
24/03/2016 もういちど、いってください。 [ja] nahrávky výslovnosti v jazyku もういちど、いってください。 0 hlasov
24/03/2016 あなたはどんなしごとをしていますか。 [ja] nahrávky výslovnosti v jazyku あなたはどんなしごとをしていますか。 0 hlasov
19/07/2012 しているんですが [ja] nahrávky výslovnosti v jazyku しているんですが 0 hlasov
19/07/2012 何ですか [ja] nahrávky výslovnosti v jazyku 何ですか 0 hlasov
19/07/2012 じゃないです [ja] nahrávky výslovnosti v jazyku じゃないです 0 hlasov
10/06/2012 ほんの 気持ちです [ja] nahrávky výslovnosti v jazyku ほんの 気持ちです -1 hlasov