Profil používateľa: údaje o používateľovi, jeho pridané slová, a nahrávky.
Dátum Slovo Vypočujte si Hlasy
24/03/2016 西穂高岳 [ja] nahrávky výslovnosti v jazyku 西穂高岳 0 hlasov
24/03/2016 志望校 [ja] nahrávky výslovnosti v jazyku 志望校 0 hlasov
24/03/2016 漂流物 [ja] nahrávky výslovnosti v jazyku 漂流物 0 hlasov
24/03/2016 足利 [ja] nahrávky výslovnosti v jazyku 足利 0 hlasov
24/03/2016 伊勢亀山 [ja] nahrávky výslovnosti v jazyku 伊勢亀山 0 hlasov
24/03/2016 乙女の滝 [ja] nahrávky výslovnosti v jazyku 乙女の滝 0 hlasov
24/03/2016 ピョウタンの滝 [ja] nahrávky výslovnosti v jazyku ピョウタンの滝 0 hlasov
24/03/2016 羽衣の滝 [ja] nahrávky výslovnosti v jazyku 羽衣の滝 0 hlasov
24/03/2016 鳴子温泉 [ja] nahrávky výslovnosti v jazyku 鳴子温泉 0 hlasov
24/03/2016 鳴子温泉郷 [ja] nahrávky výslovnosti v jazyku 鳴子温泉郷 0 hlasov
24/03/2016 赤倉温泉 [ja] nahrávky výslovnosti v jazyku 赤倉温泉 0 hlasov
24/03/2016 十和田八幡平国立公園 [ja] nahrávky výslovnosti v jazyku 十和田八幡平国立公園 0 hlasov
24/03/2016 お父様 [ja] nahrávky výslovnosti v jazyku お父様 0 hlasov
24/03/2016 世界中 [ja] nahrávky výslovnosti v jazyku 世界中 1 hlasov
24/03/2016 家へ帰らない [ja] nahrávky výslovnosti v jazyku 家へ帰らない 0 hlasov
24/03/2016 もう少し寝ていたいなあ [ja] nahrávky výslovnosti v jazyku もう少し寝ていたいなあ 0 hlasov
24/03/2016 通話料 [ja] nahrávky výslovnosti v jazyku 通話料 0 hlasov
24/03/2016 海老 [ja] nahrávky výslovnosti v jazyku 海老 1 hlasov
24/03/2016 アロマオイル [ja] nahrávky výslovnosti v jazyku アロマオイル 0 hlasov
24/03/2016 比較の [ja] nahrávky výslovnosti v jazyku 比較の 0 hlasov
24/03/2016 からし [ja] nahrávky výslovnosti v jazyku からし 0 hlasov
24/03/2016 しょうゆ [ja] nahrávky výslovnosti v jazyku しょうゆ 0 hlasov
24/03/2016 パピコ [ja] nahrávky výslovnosti v jazyku パピコ 0 hlasov
24/03/2016 駐停車禁止 [ja] nahrávky výslovnosti v jazyku 駐停車禁止 0 hlasov
24/03/2016 土足厳禁 [ja] nahrávky výslovnosti v jazyku 土足厳禁 0 hlasov
24/03/2016 着物 [ja] nahrávky výslovnosti v jazyku 着物 1 hlasov
24/03/2016 これはとてもおもしろそうだね [ja] nahrávky výslovnosti v jazyku これはとてもおもしろそうだね 0 hlasov
24/03/2016 この物語はいっぴきの猫についてです [ja] nahrávky výslovnosti v jazyku この物語はいっぴきの猫についてです 0 hlasov
24/03/2016 とても活発な討論をした [ja] nahrávky výslovnosti v jazyku とても活発な討論をした 0 hlasov
24/03/2016 映画は、好きですか? [ja] nahrávky výslovnosti v jazyku 映画は、好きですか? 0 hlasov