Profil používateľa: údaje o používateľovi, jeho pridané slová, a nahrávky.
Dátum Slovo Vypočujte si Hlasy
24/08/2010 chienlit [fr] nahrávky výslovnosti v jazyku chienlit 0 hlasov
07/08/2010 maringouin [fr] nahrávky výslovnosti v jazyku maringouin 0 hlasov
07/08/2010 gonhorrée [fr] nahrávky výslovnosti v jazyku gonhorrée 0 hlasov
07/08/2010 conasse [fr] nahrávky výslovnosti v jazyku conasse 0 hlasov
07/08/2010 frappe-à-bord [fr] nahrávky výslovnosti v jazyku frappe-à-bord 0 hlasov
07/08/2010 finkelkraut [fr] nahrávky výslovnosti v jazyku finkelkraut 0 hlasov
07/08/2010 galvaude [fr] nahrávky výslovnosti v jazyku galvaude 0 hlasov
07/08/2010 encensier [fr] nahrávky výslovnosti v jazyku encensier 0 hlasov
07/08/2010 culterreux [fr] nahrávky výslovnosti v jazyku culterreux 0 hlasov
07/08/2010 mouche à chevreuil [fr] nahrávky výslovnosti v jazyku mouche à chevreuil 0 hlasov
07/08/2010 taon à cheval [fr] nahrávky výslovnosti v jazyku taon à cheval 1 hlasov Najlepšia nahrávka
06/08/2010 caqueter [fr] nahrávky výslovnosti v jazyku caqueter 0 hlasov