Profil používateľa: údaje o používateľovi, jeho pridané slová, a nahrávky.
Dátum Slovo Vypočujte si Hlasy
30/07/2017 iulie [ro] nahrávky výslovnosti v jazyku iulie 0 hlasov
30/07/2017 mai [ro] nahrávky výslovnosti v jazyku mai 0 hlasov
30/07/2017 decembrie [ro] nahrávky výslovnosti v jazyku decembrie 0 hlasov
30/07/2017 noiembrie [ro] nahrávky výslovnosti v jazyku noiembrie 0 hlasov
30/07/2017 septembrie [ro] nahrávky výslovnosti v jazyku septembrie 0 hlasov
30/07/2017 primăvara [ro] nahrávky výslovnosti v jazyku primăvara 0 hlasov
30/07/2017 iarnă [ro] nahrávky výslovnosti v jazyku iarnă 0 hlasov
30/07/2017 lac [ro] nahrávky výslovnosti v jazyku lac 0 hlasov
30/07/2017 vulcan [ro] nahrávky výslovnosti v jazyku vulcan 0 hlasov
30/07/2017 plajă [ro] nahrávky výslovnosti v jazyku plajă 0 hlasov
30/07/2017 Corneliu [ro] nahrávky výslovnosti v jazyku Corneliu 0 hlasov
30/07/2017 Bădilă [ro] nahrávky výslovnosti v jazyku Bădilă 0 hlasov
30/07/2017 Ovidiu Bădilă [ro] nahrávky výslovnosti v jazyku Ovidiu Bădilă 0 hlasov
30/07/2017 opere [ro] nahrávky výslovnosti v jazyku opere 0 hlasov
30/07/2017 acţiuni [ro] nahrávky výslovnosti v jazyku acţiuni 0 hlasov
30/07/2017 Peştera Movile [ro] nahrávky výslovnosti v jazyku Peştera Movile 0 hlasov
30/07/2017 Izvorul Bigăr [ro] nahrávky výslovnosti v jazyku Izvorul Bigăr 0 hlasov
30/07/2017 Pădurea Mociar [ro] nahrávky výslovnosti v jazyku Pădurea Mociar 0 hlasov
30/07/2017 Vangheli [ro] nahrávky výslovnosti v jazyku Vangheli 0 hlasov
30/07/2017 destui [ro] nahrávky výslovnosti v jazyku destui 0 hlasov
30/07/2017 Clementine [ro] nahrávky výslovnosti v jazyku Clementine 0 hlasov
30/07/2017 bunul [ro] nahrávky výslovnosti v jazyku bunul 0 hlasov
30/07/2017 supusă [ro] nahrávky výslovnosti v jazyku supusă 0 hlasov
30/07/2017 hrișcă [ro] nahrávky výslovnosti v jazyku hrișcă 0 hlasov
30/07/2017 macaroane [ro] nahrávky výslovnosti v jazyku macaroane 0 hlasov
30/07/2017 răget [ro] nahrávky výslovnosti v jazyku răget 0 hlasov
01/03/2016 şoricică [ro] nahrávky výslovnosti v jazyku şoricică 0 hlasov
01/03/2016 te rog [ro] nahrávky výslovnosti v jazyku te rog 0 hlasov
01/03/2016 un pic [ro] nahrávky výslovnosti v jazyku un pic 0 hlasov
01/02/2016 bosumflată [ro] nahrávky výslovnosti v jazyku bosumflată 0 hlasov