Profil používateľa: údaje o používateľovi, jeho pridané slová, a nahrávky.
Dátum Slovo Vypočujte si Hlasy
15/06/2016 rezulte [eo] nahrávky výslovnosti v jazyku rezulte 0 hlasov
15/06/2016 kolizii [eo] nahrávky výslovnosti v jazyku kolizii 0 hlasov
02/09/2013 rafini [eo] nahrávky výslovnosti v jazyku rafini 0 hlasov
02/09/2013 radiofotografio [eo] nahrávky výslovnosti v jazyku radiofotografio 0 hlasov
02/09/2013 ŝuti [eo] nahrávky výslovnosti v jazyku ŝuti -2 hlasov
02/09/2013 Q [eo] nahrávky výslovnosti v jazyku Q 0 hlasov
02/09/2013 i [eo] nahrávky výslovnosti v jazyku i 0 hlasov
02/09/2013 ĥ [eo] nahrávky výslovnosti v jazyku ĥ 0 hlasov
02/09/2013 ĝ [eo] nahrávky výslovnosti v jazyku ĝ -1 hlasov
02/09/2013 R [eo] nahrávky výslovnosti v jazyku R 0 hlasov
02/09/2013 1984 [eo] nahrávky výslovnosti v jazyku 1984 -1 hlasov
02/09/2013 jahurto [eo] nahrávky výslovnosti v jazyku jahurto 0 hlasov
02/09/2013 depressiva [pt] nahrávky výslovnosti v jazyku depressiva 0 hlasov
02/09/2013 zangar-se [pt] nahrávky výslovnosti v jazyku zangar-se 0 hlasov
02/09/2013 assoalhada [pt] nahrávky výslovnosti v jazyku assoalhada 0 hlasov
02/09/2013 bonfama [eo] nahrávky výslovnosti v jazyku bonfama 0 hlasov
02/09/2013 ekstrema [eo] nahrávky výslovnosti v jazyku ekstrema 0 hlasov
02/09/2013 jogurto [eo] nahrávky výslovnosti v jazyku jogurto 0 hlasov
02/09/2013 jokero [eo] nahrávky výslovnosti v jazyku jokero 0 hlasov
02/09/2013 hejtilo [eo] nahrávky výslovnosti v jazyku hejtilo 0 hlasov
02/09/2013 hektolitro [eo] nahrávky výslovnosti v jazyku hektolitro 0 hlasov
02/09/2013 hektometro [eo] nahrávky výslovnosti v jazyku hektometro 0 hlasov
02/09/2013 helblua [eo] nahrávky výslovnosti v jazyku helblua 0 hlasov
02/09/2013 hejmveo [eo] nahrávky výslovnosti v jazyku hejmveo 0 hlasov
02/09/2013 infanterio [eo] nahrávky výslovnosti v jazyku infanterio 0 hlasov
02/09/2013 forbruli [eo] nahrávky výslovnosti v jazyku forbruli 0 hlasov
02/09/2013 engluti [eo] nahrávky výslovnosti v jazyku engluti 0 hlasov
02/09/2013 kritiko [eo] nahrávky výslovnosti v jazyku kritiko 0 hlasov
02/09/2013 helpantino [eo] nahrávky výslovnosti v jazyku helpantino 0 hlasov
02/09/2013 helpanto [eo] nahrávky výslovnosti v jazyku helpanto -1 hlasov