Profil používateľa: údaje o používateľovi, jeho pridané slová, a nahrávky.
Dátum Slovo Vypočujte si Hlasy
10/03/2010 Douglas Hyde [en] nahrávky výslovnosti v jazyku Douglas Hyde 0 hlasov
10/03/2010 Mary Robinson [en] nahrávky výslovnosti v jazyku Mary Robinson 0 hlasov
10/03/2010 Stephen Blumberg [en] nahrávky výslovnosti v jazyku Stephen Blumberg 0 hlasov
10/03/2010 Quaestor [en] nahrávky výslovnosti v jazyku Quaestor 0 hlasov
10/03/2010 degust [en] nahrávky výslovnosti v jazyku degust 0 hlasov
10/03/2010 decrees [en] nahrávky výslovnosti v jazyku decrees 0 hlasov
10/12/2009 dispel [en] nahrávky výslovnosti v jazyku dispel 0 hlasov
07/10/2009 ipratropium [en] nahrávky výslovnosti v jazyku ipratropium 0 hlasov
07/10/2009 wyle [en] nahrávky výslovnosti v jazyku wyle 0 hlasov
07/10/2009 Elixophylline [en] nahrávky výslovnosti v jazyku Elixophylline 0 hlasov
07/10/2009 Lindon [en] nahrávky výslovnosti v jazyku Lindon 1 hlasov Najlepšia nahrávka
07/10/2009 hydride [en] nahrávky výslovnosti v jazyku hydride 0 hlasov
07/10/2009 complaisance [en] nahrávky výslovnosti v jazyku complaisance 0 hlasov
07/10/2009 Willard Boyle [en] nahrávky výslovnosti v jazyku Willard Boyle 0 hlasov
07/10/2009 Elizabeth Blackburn [en] nahrávky výslovnosti v jazyku Elizabeth Blackburn 0 hlasov
07/10/2009 scumball [en] nahrávky výslovnosti v jazyku scumball 0 hlasov
07/10/2009 ferreting [en] nahrávky výslovnosti v jazyku ferreting 0 hlasov
07/10/2009 scooping up [en] nahrávky výslovnosti v jazyku scooping up 1 hlasov Najlepšia nahrávka
07/10/2009 inordinately [en] nahrávky výslovnosti v jazyku inordinately 0 hlasov
07/10/2009 rolled [en] nahrávky výslovnosti v jazyku rolled 1 hlasov Najlepšia nahrávka
07/10/2009 overburden [en] nahrávky výslovnosti v jazyku overburden 0 hlasov
07/10/2009 Leach [en] nahrávky výslovnosti v jazyku Leach 1 hlasov Najlepšia nahrávka
07/10/2009 pleaser [en] nahrávky výslovnosti v jazyku pleaser 1 hlasov Najlepšia nahrávka
07/10/2009 cherished [en] nahrávky výslovnosti v jazyku cherished 2 hlasov Najlepšia nahrávka
07/10/2009 hums [en] nahrávky výslovnosti v jazyku hums 0 hlasov
07/10/2009 padawan [en] nahrávky výslovnosti v jazyku padawan 0 hlasov
07/10/2009 barks [en] nahrávky výslovnosti v jazyku barks 0 hlasov
07/10/2009 impaired [en] nahrávky výslovnosti v jazyku impaired 0 hlasov
07/10/2009 advancement [en] nahrávky výslovnosti v jazyku advancement 0 hlasov
07/10/2009 indicate [en] nahrávky výslovnosti v jazyku indicate 2 hlasov