Profil používateľa: údaje o používateľovi, jeho pridané slová, a nahrávky.
Dátum Slovo Vypočujte si Hlasy
11/10/2011 再见 [zh] nahrávky výslovnosti v jazyku 再见 0 hlasov
11/10/2011 谢谢 [zh] nahrávky výslovnosti v jazyku 谢谢 0 hlasov
11/10/2011 黑龙江 [zh] nahrávky výslovnosti v jazyku 黑龙江 0 hlasov
11/10/2011 伊春 [zh] nahrávky výslovnosti v jazyku 伊春 0 hlasov
11/10/2011 阿凡达 [zh] nahrávky výslovnosti v jazyku 阿凡达 0 hlasov
11/10/2011 卡梅隆 [zh] nahrávky výslovnosti v jazyku 卡梅隆 0 hlasov
11/10/2011 杨洋 [zh] nahrávky výslovnosti v jazyku 杨洋 0 hlasov
11/10/2011 李连杰 [zh] nahrávky výslovnosti v jazyku 李连杰 0 hlasov
10/10/2011 乔布斯 [zh] nahrávky výslovnosti v jazyku 乔布斯 0 hlasov
10/10/2011 量子场论 [zh] nahrávky výslovnosti v jazyku 量子场论 0 hlasov
10/10/2011 广义相对论 [zh] nahrávky výslovnosti v jazyku 广义相对论 0 hlasov
10/10/2011 缩略语 [zh] nahrávky výslovnosti v jazyku 缩略语 0 hlasov
10/10/2011 经贸 [zh] nahrávky výslovnosti v jazyku 经贸 0 hlasov
10/10/2011 业界 [zh] nahrávky výslovnosti v jazyku 业界 0 hlasov
10/10/2011 植物学 [zh] nahrávky výslovnosti v jazyku 植物学 0 hlasov
17/12/2010 草原 [zh] nahrávky výslovnosti v jazyku 草原 0 hlasov
17/12/2010 马上就 [zh] nahrávky výslovnosti v jazyku 马上就 0 hlasov
17/12/2010 农业 [zh] nahrávky výslovnosti v jazyku 农业 0 hlasov
17/12/2010 文艺 [zh] nahrávky výslovnosti v jazyku 文艺 0 hlasov
17/12/2010 师傅 [zh] nahrávky výslovnosti v jazyku 师傅 0 hlasov
17/12/2010 年轻 [zh] nahrávky výslovnosti v jazyku 年轻 1 hlasov Najlepšia nahrávka
17/12/2010 汽水 [zh] nahrávky výslovnosti v jazyku 汽水 0 hlasov
17/12/2010 时候 [zh] nahrávky výslovnosti v jazyku 时候 1 hlasov Najlepšia nahrávka
17/12/2010 石锅拌饭 [zh] nahrávky výslovnosti v jazyku 石锅拌饭 0 hlasov
17/12/2010 鸭子 [zh] nahrávky výslovnosti v jazyku 鸭子 0 hlasov
17/12/2010 蛋炒饭 [zh] nahrávky výslovnosti v jazyku 蛋炒饭 0 hlasov
17/12/2010 矿泉水 [zh] nahrávky výslovnosti v jazyku 矿泉水 1 hlasov
17/12/2010 卫生纸 [zh] nahrávky výslovnosti v jazyku 卫生纸 0 hlasov
17/12/2010 鲁道夫 [zh] nahrávky výslovnosti v jazyku 鲁道夫 0 hlasov
17/12/2010 代数 [zh] nahrávky výslovnosti v jazyku 代数 0 hlasov