Profil používateľa: údaje o používateľovi, jeho pridané slová, a nahrávky.
Dátum Slovo Nahrávka výslovnosti Údaj
21/06/2015 장주지몽 [ko] nahrávky výslovnosti v jazyku 장주지몽 0 hlasov
21/06/2015 남가지몽 [ko] nahrávky výslovnosti v jazyku 남가지몽 0 hlasov
21/06/2015 남녀유별 [ko] nahrávky výslovnosti v jazyku 남녀유별 0 hlasov
21/06/2015 남북통일 [ko] nahrávky výslovnosti v jazyku 남북통일 0 hlasov
21/06/2015 남존여비 [ko] nahrávky výslovnosti v jazyku 남존여비 0 hlasov
21/06/2015 남녀평등 [ko] nahrávky výslovnosti v jazyku 남녀평등 0 hlasov
21/06/2015 남십자성 [ko] nahrávky výslovnosti v jazyku 남십자성 0 hlasov
21/06/2015 북극성 [ko] nahrávky výslovnosti v jazyku 북극성 0 hlasov
21/06/2015 남극성 [ko] nahrávky výslovnosti v jazyku 남극성 0 hlasov
21/06/2015 보부상 [ko] nahrávky výslovnosti v jazyku 보부상 0 hlasov
21/06/2015 남녀혼탕 [ko] nahrávky výslovnosti v jazyku 남녀혼탕 0 hlasov
21/06/2015 여성관 [ko] nahrávky výslovnosti v jazyku 여성관 0 hlasov
21/06/2015 남성관 [ko] nahrávky výslovnosti v jazyku 남성관 0 hlasov
21/06/2015 남가주 [ko] nahrávky výslovnosti v jazyku 남가주 0 hlasov
21/06/2015 부계사회 [ko] nahrávky výslovnosti v jazyku 부계사회 0 hlasov
21/06/2015 모계사회 [ko] nahrávky výslovnosti v jazyku 모계사회 0 hlasov
21/06/2015 남생이 [ko] nahrávky výslovnosti v jazyku 남생이 0 hlasov
21/06/2015 남편감 [ko] nahrávky výslovnosti v jazyku 남편감 0 hlasov
21/06/2015 남포등 [ko] nahrávky výslovnosti v jazyku 남포등 0 hlasov
21/06/2015 남학교 [ko] nahrávky výslovnosti v jazyku 남학교 0 hlasov
21/06/2015 남새밭 [ko] nahrávky výslovnosti v jazyku 남새밭 0 hlasov
21/06/2015 남반구 [ko] nahrávky výslovnosti v jazyku 남반구 0 hlasov
21/06/2015 남성미 [ko] nahrávky výslovnosti v jazyku 남성미 0 hlasov
21/06/2015 남북조시대 [ko] nahrávky výslovnosti v jazyku 남북조시대 0 hlasov
21/06/2015 북침 [ko] nahrávky výslovnosti v jazyku 북침 0 hlasov
21/06/2015 남침 [ko] nahrávky výslovnosti v jazyku 남침 0 hlasov
21/06/2015 남도타령 [ko] nahrávky výslovnosti v jazyku 남도타령 0 hlasov
21/06/2015 남루하다 [ko] nahrávky výslovnosti v jazyku 남루하다 0 hlasov
21/06/2015 세종기지 [ko] nahrávky výslovnosti v jazyku 세종기지 0 hlasov
21/06/2015 남극세종기지 [ko] nahrávky výslovnosti v jazyku 남극세종기지 0 hlasov