Profil používateľa: údaje o používateľovi, jeho pridané slová, a nahrávky.
Dátum Slovo Nahrávka výslovnosti Údaj
21/06/2015 남북조시대 [ko] nahrávky výslovnosti v jazyku 남북조시대 0 hlasov
21/06/2015 북침 [ko] nahrávky výslovnosti v jazyku 북침 0 hlasov
21/06/2015 남침 [ko] nahrávky výslovnosti v jazyku 남침 0 hlasov
21/06/2015 남도타령 [ko] nahrávky výslovnosti v jazyku 남도타령 0 hlasov
21/06/2015 남루하다 [ko] nahrávky výslovnosti v jazyku 남루하다 0 hlasov
21/06/2015 세종기지 [ko] nahrávky výslovnosti v jazyku 세종기지 0 hlasov
21/06/2015 남극세종기지 [ko] nahrávky výslovnosti v jazyku 남극세종기지 0 hlasov
21/06/2015 남창 [ko] nahrávky výslovnosti v jazyku 남창 0 hlasov
21/06/2015 북군 [ko] nahrávky výslovnosti v jazyku 북군 0 hlasov
21/06/2015 남군 [ko] nahrávky výslovnosti v jazyku 남군 0 hlasov
21/06/2015 남촌 [ko] nahrávky výslovnosti v jazyku 남촌 0 hlasov
21/06/2015 남량 [ko] nahrávky výslovnosti v jazyku 남량 Od nakoa
21/06/2015 지남철 [ko] nahrávky výslovnosti v jazyku 지남철 0 hlasov
21/06/2015 남획 [ko] nahrávky výslovnosti v jazyku 남획 0 hlasov
21/06/2015 정녀 [ko] nahrávky výslovnosti v jazyku 정녀 0 hlasov
21/06/2015 땅끝마을 [ko] nahrávky výslovnosti v jazyku 땅끝마을 0 hlasov
21/06/2015 남남 [ko] nahrávky výslovnosti v jazyku 남남 0 hlasov
21/06/2015 박수무당 [ko] nahrávky výslovnosti v jazyku 박수무당 0 hlasov
21/06/2015 쪽바리 [ko] nahrávky výslovnosti v jazyku 쪽바리 0 hlasov
21/06/2015 난징대학살 [ko] nahrávky výslovnosti v jazyku 난징대학살 0 hlasov
21/06/2015 남인 [ko] nahrávky výslovnosti v jazyku 남인 0 hlasov
21/06/2015 넘사벽 [ko] nahrávky výslovnosti v jazyku 넘사벽 0 hlasov
21/06/2015 남사스럽다 [ko] nahrávky výslovnosti v jazyku 남사스럽다 0 hlasov
21/06/2015 남벌하다 [ko] nahrávky výslovnosti v jazyku 남벌하다 0 hlasov
21/06/2015 남벌 [ko] nahrávky výslovnosti v jazyku 남벌 0 hlasov
21/06/2015 남지 [ko] nahrávky výslovnosti v jazyku 남지 0 hlasov
21/06/2015 남조시대 [ko] nahrávky výslovnosti v jazyku 남조시대 0 hlasov
21/06/2015 남제 [ko] nahrávky výslovnosti v jazyku 남제 0 hlasov
21/06/2015 남종 [ko] nahrávky výslovnosti v jazyku 남종 0 hlasov
21/06/2015 여편네 [ko] nahrávky výslovnosti v jazyku 여편네 0 hlasov