Profil používateľa: údaje o používateľovi, jeho pridané slová, a nahrávky.
Dátum Slovo Nahrávka výslovnosti Údaj
23/06/2015 넋살 [ko] nahrávky výslovnosti v jazyku 넋살 0 hlasov
23/06/2015 냉큼 [ko] nahrávky výslovnosti v jazyku 냉큼 0 hlasov
23/06/2015 넝마 [ko] nahrávky výslovnosti v jazyku 넝마 0 hlasov
23/06/2015 넝쿨 [ko] nahrávky výslovnosti v jazyku 넝쿨 0 hlasov
23/06/2015 넙죽 [ko] nahrávky výslovnosti v jazyku 넙죽 0 hlasov
23/06/2015 넙치 [ko] nahrávky výslovnosti v jazyku 넙치 0 hlasov
23/06/2015 닐리리야 [ko] nahrávky výslovnosti v jazyku 닐리리야 0 hlasov
23/06/2015 닉닉하다 [ko] nahrávky výslovnosti v jazyku 닉닉하다 0 hlasov
23/06/2015 님의침묵 [ko] nahrávky výslovnosti v jazyku 님의침묵 0 hlasov
23/06/2015 님비 [ko] nahrávky výslovnosti v jazyku 님비 0 hlasov
23/06/2015 님프 [ko] nahrávky výslovnosti v jazyku 님프 0 hlasov
23/06/2015 [ko] nahrávky výslovnosti v jazyku 님 0 hlasov
23/06/2015 늠실늠실하다 [ko] nahrávky výslovnosti v jazyku 늠실늠실하다 0 hlasov
23/06/2015 늠실거리다 [ko] nahrávky výslovnosti v jazyku 늠실거리다 0 hlasov
23/06/2015 늠실대다 [ko] nahrávky výslovnosti v jazyku 늠실대다 0 hlasov
23/06/2015 늠실 [ko] nahrávky výslovnosti v jazyku 늠실 0 hlasov
23/06/2015 늠름하다 [ko] nahrávky výslovnosti v jazyku 늠름하다 0 hlasov
23/06/2015 늠름 [ko] nahrávky výslovnosti v jazyku 늠름 0 hlasov
23/06/2015 늠고 [ko] nahrávky výslovnosti v jazyku 늠고 0 hlasov
23/06/2015 [ko] nahrávky výslovnosti v jazyku 늠 0 hlasov
23/06/2015 놈팡이 [ko] nahrávky výslovnosti v jazyku 놈팡이 0 hlasov
23/06/2015 놈팽이 [ko] nahrávky výslovnosti v jazyku 놈팽이 0 hlasov
23/06/2015 [ko] nahrávky výslovnosti v jazyku 념 0 hlasov
21/06/2015 노이불사 [ko] nahrávky výslovnosti v jazyku 노이불사 0 hlasov
21/06/2015 노코멘트 [ko] nahrávky výslovnosti v jazyku 노코멘트 0 hlasov
21/06/2015 노장사상 [ko] nahrávky výslovnosti v jazyku 노장사상 0 hlasov
21/06/2015 노심초사 [ko] nahrávky výslovnosti v jazyku 노심초사 0 hlasov
21/06/2015 노벙거지 [ko] nahrávky výslovnosti v jazyku 노벙거지 0 hlasov
21/06/2015 노일전쟁 [ko] nahrávky výslovnosti v jazyku 노일전쟁 0 hlasov
21/06/2015 노선버스 [ko] nahrávky výslovnosti v jazyku 노선버스 0 hlasov