Profil používateľa: údaje o používateľovi, jeho pridané slová, a nahrávky.
Dátum Slovo Nahrávka výslovnosti Údaj
21/06/2015 노리쇠 [ko] nahrávky výslovnosti v jazyku 노리쇠 0 hlasov
21/06/2015 노련하다 [ko] nahrávky výslovnosti v jazyku 노련하다 0 hlasov
21/06/2015 노각 [ko] nahrávky výslovnosti v jazyku 노각 0 hlasov
21/06/2015 노가주 [ko] nahrávky výslovnosti v jazyku 노가주 0 hlasov
21/06/2015 노동복 [ko] nahrávky výslovnosti v jazyku 노동복 0 hlasov
21/06/2015 노동법 [ko] nahrávky výslovnosti v jazyku 노동법 0 hlasov
21/06/2015 노방초 [ko] nahrávky výslovnosti v jazyku 노방초 0 hlasov
21/06/2015 노천명 [ko] nahrávky výslovnosti v jazyku 노천명 0 hlasov
21/06/2015 노름패 [ko] nahrávky výslovnosti v jazyku 노름패 0 hlasov
21/06/2015 노동꾼 [ko] nahrávky výslovnosti v jazyku 노동꾼 0 hlasov
21/06/2015 노른빛 [ko] nahrávky výslovnosti v jazyku 노른빛 0 hlasov
21/06/2015 노둣돌 [ko] nahrávky výslovnosti v jazyku 노둣돌 0 hlasov
21/06/2015 노동당 [ko] nahrávky výslovnosti v jazyku 노동당 0 hlasov
21/06/2015 노년병 [ko] nahrávky výslovnosti v jazyku 노년병 0 hlasov
21/06/2015 노랑물 [ko] nahrávky výslovnosti v jazyku 노랑물 0 hlasov
21/06/2015 노대인 [ko] nahrávky výslovnosti v jazyku 노대인 0 hlasov
21/06/2015 노다지 [ko] nahrávky výslovnosti v jazyku 노다지 0 hlasov
21/06/2015 노인장 [ko] nahrávky výslovnosti v jazyku 노인장 0 hlasov
21/06/2015 노총각 [ko] nahrávky výslovnosti v jazyku 노총각 0 hlasov
21/06/2015 노방주 [ko] nahrávky výslovnosti v jazyku 노방주 0 hlasov
21/06/2015 노망기 [ko] nahrávky výslovnosti v jazyku 노망기 0 hlasov
21/06/2015 노동권 [ko] nahrávky výslovnosti v jazyku 노동권 0 hlasov
21/06/2015 지린내 [ko] nahrávky výslovnosti v jazyku 지린내 0 hlasov
21/06/2015 노린내 [ko] nahrávky výslovnosti v jazyku 노린내 0 hlasov
21/06/2015 노른자위땅 [ko] nahrávky výslovnosti v jazyku 노른자위땅 0 hlasov
21/06/2015 노른자 [ko] nahrávky výslovnosti v jazyku 노른자 0 hlasov
21/06/2015 노년기 [ko] nahrávky výslovnosti v jazyku 노년기 0 hlasov
21/06/2015 노략 [ko] nahrávky výslovnosti v jazyku 노략 0 hlasov
21/06/2015 노리개 [ko] nahrávky výslovnosti v jazyku 노리개 0 hlasov
21/06/2015 노을빛 [ko] nahrávky výslovnosti v jazyku 노을빛 0 hlasov