Profil používateľa: údaje o používateľovi, jeho pridané slová, a nahrávky.
Dátum Slovo Nahrávka výslovnosti Údaj
21/06/2015 노부부 [ko] nahrávky výslovnosti v jazyku 노부부 0 hlasov
21/06/2015 노여움 [ko] nahrávky výslovnosti v jazyku 노여움 0 hlasov
21/06/2015 노래비 [ko] nahrávky výslovnosti v jazyku 노래비 0 hlasov
21/06/2015 노령인구 [ko] nahrávky výslovnosti v jazyku 노령인구 0 hlasov
21/06/2015 노친네 [ko] nahrávky výslovnosti v jazyku 노친네 0 hlasov
21/06/2015 노친 [ko] nahrávky výslovnosti v jazyku 노친 0 hlasov
21/06/2015 노구 [ko] nahrávky výslovnosti v jazyku 노구 0 hlasov
21/06/2015 노벨문학상 [ko] nahrávky výslovnosti v jazyku 노벨문학상 0 hlasov
21/06/2015 노벨 [ko] nahrávky výslovnosti v jazyku 노벨 0 hlasov
21/06/2015 노송 [ko] nahrávky výslovnosti v jazyku 노송 0 hlasov
21/06/2015 노한 [ko] nahrávky výslovnosti v jazyku 노한 0 hlasov
21/06/2015 노획 [ko] nahrávky výslovnosti v jazyku 노획 0 hlasov
21/06/2015 노통 [ko] nahrávky výslovnosti v jazyku 노통 0 hlasov
21/06/2015 노반 [ko] nahrávky výslovnosti v jazyku 노반 0 hlasov
21/06/2015 노부 [ko] nahrávky výslovnosti v jazyku 노부 0 hlasov
21/06/2015 노상방뇨 [ko] nahrávky výslovnosti v jazyku 노상방뇨 0 hlasov
21/06/2015 노령 [ko] nahrávky výslovnosti v jazyku 노령 0 hlasov
21/06/2015 노환 [ko] nahrávky výslovnosti v jazyku 노환 0 hlasov
21/06/2015 노가다 [ko] nahrávky výslovnosti v jazyku 노가다 0 hlasov
21/06/2015 노들강변 [ko] nahrávky výslovnosti v jazyku 노들강변 0 hlasov
21/06/2015 노방 [ko] nahrávky výslovnosti v jazyku 노방 0 hlasov
21/06/2015 노처녀 [ko] nahrávky výslovnosti v jazyku 노처녀 0 hlasov
21/06/2015 노론 [ko] nahrávky výslovnosti v jazyku 노론 0 hlasov
21/06/2015 전교조 [ko] nahrávky výslovnosti v jazyku 전교조 0 hlasov
21/06/2015 민주노총 [ko] nahrávky výslovnosti v jazyku 민주노총 0 hlasov
21/06/2015 한국노총 [ko] nahrávky výslovnosti v jazyku 한국노총 0 hlasov
21/06/2015 노어 [ko] nahrávky výslovnosti v jazyku 노어 0 hlasov
21/06/2015 노객 [ko] nahrávky výslovnosti v jazyku 노객 0 hlasov
21/06/2015 노면 [ko] nahrávky výslovnosti v jazyku 노면 0 hlasov
21/06/2015 노정 [ko] nahrávky výslovnosti v jazyku 노정 0 hlasov