Profil používateľa: údaje o používateľovi, jeho pridané slová, a nahrávky.
Dátum Slovo Nahrávka výslovnosti Údaj
21/06/2015 낱셈 [ko] nahrávky výslovnosti v jazyku 낱셈 0 hlasov
21/06/2015 낯면 [ko] nahrávky výslovnosti v jazyku 낯면 0 hlasov
21/06/2015 낯꼴 [ko] nahrávky výslovnosti v jazyku 낯꼴 0 hlasov
21/06/2015 낮은목표 [ko] nahrávky výslovnosti v jazyku 낮은목표 0 hlasov
21/06/2015 낮도깨비 [ko] nahrávky výslovnosti v jazyku 낮도깨비 0 hlasov
21/06/2015 낮더위 [ko] nahrávky výslovnosti v jazyku 낮더위 0 hlasov
21/06/2015 낮작업 [ko] nahrávky výslovnosti v jazyku 낮작업 0 hlasov
21/06/2015 낮고동 [ko] nahrávky výslovnosti v jazyku 낮고동 0 hlasov
21/06/2015 낮술 [ko] nahrávky výslovnosti v jazyku 낮술 0 hlasov
21/06/2015 낯간지럽다 [ko] nahrávky výslovnosti v jazyku 낯간지럽다 0 hlasov
21/06/2015 낯부끄럽다 [ko] nahrávky výslovnosti v jazyku 낯부끄럽다 0 hlasov
21/06/2015 낯없다 [ko] nahrávky výslovnosti v jazyku 낯없다 0 hlasov
21/06/2015 낯가리다 [ko] nahrávky výslovnosti v jazyku 낯가리다 0 hlasov
21/06/2015 낮도둑 [ko] nahrávky výslovnosti v jazyku 낮도둑 0 hlasov
21/06/2015 낮거리 [ko] nahrávky výslovnosti v jazyku 낮거리 0 hlasov
21/06/2015 낭패보다 [ko] nahrávky výslovnosti v jazyku 낭패보다 0 hlasov
21/06/2015 낭패 [ko] nahrávky výslovnosti v jazyku 낭패 0 hlasov
21/06/2015 낫낫하다 [ko] nahrávky výslovnosti v jazyku 낫낫하다 0 hlasov
21/06/2015 낫질 [ko] nahrávky výslovnosti v jazyku 낫질 0 hlasov
21/06/2015 납세필증 [ko] nahrávky výslovnosti v jazyku 납세필증 0 hlasov
21/06/2015 납작마루 [ko] nahrávky výslovnosti v jazyku 납작마루 0 hlasov
21/06/2015 납작만두 [ko] nahrávky výslovnosti v jazyku 납작만두 0 hlasov
21/06/2015 납세액 [ko] nahrávky výslovnosti v jazyku 납세액 0 hlasov
21/06/2015 납자루 [ko] nahrávky výslovnosti v jazyku 납자루 0 hlasov
21/06/2015 납작코 [ko] nahrávky výslovnosti v jazyku 납작코 0 hlasov
21/06/2015 납치범 [ko] nahrávky výslovnosti v jazyku 납치범 0 hlasov
21/06/2015 납치하다 [ko] nahrávky výslovnosti v jazyku 납치하다 0 hlasov
21/06/2015 납입금 [ko] nahrávky výslovnosti v jazyku 납입금 0 hlasov
21/06/2015 납입 [ko] nahrávky výslovnosti v jazyku 납입 0 hlasov
21/06/2015 납량특집 [ko] nahrávky výslovnosti v jazyku 납량특집 0 hlasov