Profil používateľa: údaje o používateľovi, jeho pridané slová, a nahrávky.
Dátum Slovo Nahrávka výslovnosti Údaj
21/06/2015 납세의의무 [ko] nahrávky výslovnosti v jazyku 납세의의무 0 hlasov
21/06/2015 납품 [ko] nahrávky výslovnosti v jazyku 납품 0 hlasov
21/06/2015 납득 [ko] nahrávky výslovnosti v jazyku 납득 0 hlasov
21/06/2015 날밤새우다 [ko] nahrávky výslovnosti v jazyku 날밤새우다 0 hlasov
21/06/2015 남극회의 [ko] nahrávky výslovnosti v jazyku 남극회의 0 hlasov
21/06/2015 남도소리 [ko] nahrávky výslovnosti v jazyku 남도소리 0 hlasov
21/06/2015 남도민요 [ko] nahrávky výslovnosti v jazyku 남도민요 0 hlasov
21/06/2015 남극대륙 [ko] nahrávky výslovnosti v jazyku 남극대륙 0 hlasov
21/06/2015 넘실거리다 [ko] nahrávky výslovnosti v jazyku 넘실거리다 0 hlasov
21/06/2015 낭독하다 [ko] nahrávky výslovnosti v jazyku 낭독하다 0 hlasov
21/06/2015 남해대교 [ko] nahrávky výslovnosti v jazyku 남해대교 0 hlasov
21/06/2015 남성합창단 [ko] nahrávky výslovnosti v jazyku 남성합창단 0 hlasov
21/06/2015 남용되다 [ko] nahrávky výslovnosti v jazyku 남용되다 0 hlasov
21/06/2015 남모르다 [ko] nahrávky výslovnosti v jazyku 남모르다 0 hlasov
21/06/2015 남부럽다 [ko] nahrávky výslovnosti v jazyku 남부럽다 0 hlasov
21/06/2015 남김없이 [ko] nahrávky výslovnosti v jazyku 남김없이 0 hlasov
21/06/2015 남다르다 [ko] nahrávky výslovnosti v jazyku 남다르다 0 hlasov
21/06/2015 남루히 [ko] nahrávky výslovnosti v jazyku 남루히 0 hlasov
21/06/2015 남국적 [ko] nahrávky výslovnosti v jazyku 남국적 0 hlasov
21/06/2015 남달리 [ko] nahrávky výslovnosti v jazyku 남달리 0 hlasov
21/06/2015 남몰래 [ko] nahrávky výslovnosti v jazyku 남몰래 0 hlasov
21/06/2015 남산골딸깍발이 [ko] nahrávky výslovnosti v jazyku 남산골딸깍발이 0 hlasov
21/06/2015 장수하늘소 [ko] nahrávky výslovnosti v jazyku 장수하늘소 0 hlasov
21/06/2015 남대문놀이 [ko] nahrávky výslovnosti v jazyku 남대문놀이 0 hlasov
21/06/2015 남포직할시 [ko] nahrávky výslovnosti v jazyku 남포직할시 0 hlasov
21/06/2015 금오신화 [ko] nahrávky výslovnosti v jazyku 금오신화 0 hlasov
21/06/2015 남사당놀이 [ko] nahrávky výslovnosti v jazyku 남사당놀이 0 hlasov
21/06/2015 남사당패 [ko] nahrávky výslovnosti v jazyku 남사당패 0 hlasov
21/06/2015 고려연방제 [ko] nahrávky výslovnosti v jazyku 고려연방제 0 hlasov
21/06/2015 남북연방제 [ko] nahrávky výslovnosti v jazyku 남북연방제 0 hlasov