Profil používateľa: údaje o používateľovi, jeho pridané slová, a nahrávky.
0/1 nahrávky výslovnosti

Play all the pronunciations of this page

XX Añadir a favoritas XX Slovo Vypočujte si Hlasy
출근부 [ko] nahrávky výslovnosti v jazyku 출근부 Od Jmee