Profil používateľa: údaje o používateľovi, jeho pridané slová, a nahrávky.
Dátum Slovo Vypočujte si Hlasy
05/06/2018 퇴임하다 [ko] nahrávky výslovnosti v jazyku 퇴임하다 0 hlasov
05/06/2018 한국어 수업은 몇층에서 해요? [ko] nahrávky výslovnosti v jazyku 한국어 수업은 몇층에서 해요? 0 hlasov
01/06/2018 달동네 [ko] nahrávky výslovnosti v jazyku 달동네 0 hlasov
01/06/2018 광역도시 [ko] nahrávky výslovnosti v jazyku 광역도시 0 hlasov
01/06/2018 군청 [ko] nahrávky výslovnosti v jazyku 군청 0 hlasov
01/06/2018 투표소 [ko] nahrávky výslovnosti v jazyku 투표소 0 hlasov
01/06/2018 건설교통부 [ko] nahrávky výslovnosti v jazyku 건설교통부 0 hlasov
01/06/2018 철거하다 [ko] nahrávky výslovnosti v jazyku 철거하다 0 hlasov
01/06/2018 출마하다 [ko] nahrávky výslovnosti v jazyku 출마하다 0 hlasov
01/06/2018 구청장 [ko] nahrávky výslovnosti v jazyku 구청장 0 hlasov
01/06/2018 지방자치제 [ko] nahrávky výslovnosti v jazyku 지방자치제 0 hlasov
01/06/2018 농림수산부 [ko] nahrávky výslovnosti v jazyku 농림수산부 0 hlasov
01/06/2018 문화관광부 [ko] nahrávky výslovnosti v jazyku 문화관광부 0 hlasov
01/06/2018 해임되다 [ko] nahrávky výslovnosti v jazyku 해임되다 0 hlasov
01/06/2018 임명하다 [ko] nahrávky výslovnosti v jazyku 임명하다 0 hlasov
01/06/2018 과외비 [ko] nahrávky výslovnosti v jazyku 과외비 0 hlasov
01/06/2018 해지하다 [ko] nahrávky výslovnosti v jazyku 해지하다 0 hlasov
01/06/2018 실례하겠습니다. [ko] nahrávky výslovnosti v jazyku 실례하겠습니다. 0 hlasov
01/06/2018 활과 화살 [ko] nahrávky výslovnosti v jazyku 활과 화살 0 hlasov
01/06/2018 면접보다 [ko] nahrávky výslovnosti v jazyku 면접보다 -1 hlasov
01/06/2018 휠씬 [ko] nahrávky výslovnosti v jazyku 휠씬 0 hlasov
01/06/2018 체중 감량 [ko] nahrávky výslovnosti v jazyku 체중 감량 0 hlasov
01/06/2018 뭉뚝하다 [ko] nahrávky výslovnosti v jazyku 뭉뚝하다 0 hlasov
01/06/2018 지천 [ko] nahrávky výslovnosti v jazyku 지천 0 hlasov
01/06/2018 조리다 [ko] nahrávky výslovnosti v jazyku 조리다 0 hlasov
01/06/2018 단축되다 [ko] nahrávky výslovnosti v jazyku 단축되다 0 hlasov
01/06/2018 계발하다 [ko] nahrávky výslovnosti v jazyku 계발하다 0 hlasov
01/06/2018 감량 [ko] nahrávky výslovnosti v jazyku 감량 0 hlasov
01/06/2018 운반하다 [ko] nahrávky výslovnosti v jazyku 운반하다 0 hlasov
01/06/2018 쇄도하다 [ko] nahrávky výslovnosti v jazyku 쇄도하다 0 hlasov