Profil používateľa: údaje o používateľovi, jeho pridané slová, a nahrávky.
Dátum Slovo Vypočujte si Hlasy
02/10/2016 출하 [ko] nahrávky výslovnosti v jazyku 출하 0 hlasov
02/10/2016 둥둥 [ko] nahrávky výslovnosti v jazyku 둥둥 0 hlasov
02/10/2016 시늉말 [ko] nahrávky výslovnosti v jazyku 시늉말 0 hlasov
02/10/2016 계포일낙 [ko] nahrávky výslovnosti v jazyku 계포일낙 0 hlasov
02/10/2016 엽렵 [ko] nahrávky výslovnosti v jazyku 엽렵 0 hlasov
02/10/2016 철커덩 [ko] nahrávky výslovnosti v jazyku 철커덩 0 hlasov
02/10/2016 저격총 [ko] nahrávky výslovnosti v jazyku 저격총 0 hlasov
02/10/2016 이부지자 [ko] nahrávky výslovnosti v jazyku 이부지자 0 hlasov
02/10/2016 땜에 [ko] nahrávky výslovnosti v jazyku 땜에 0 hlasov
02/10/2016 골다 [ko] nahrávky výslovnosti v jazyku 골다 0 hlasov
02/10/2016 음험 [ko] nahrávky výslovnosti v jazyku 음험 0 hlasov
02/10/2016 음험하다 [ko] nahrávky výslovnosti v jazyku 음험하다 0 hlasov
02/10/2016 청삼 [ko] nahrávky výslovnosti v jazyku 청삼 0 hlasov
02/10/2016 문무 [ko] nahrávky výslovnosti v jazyku 문무 0 hlasov
02/10/2016 예문관 [ko] nahrávky výslovnosti v jazyku 예문관 0 hlasov
02/10/2016 스캔 [ko] nahrávky výslovnosti v jazyku 스캔 0 hlasov
02/10/2016 피라미 [ko] nahrávky výslovnosti v jazyku 피라미 0 hlasov
02/10/2016 척추동물 [ko] nahrávky výslovnosti v jazyku 척추동물 0 hlasov
02/10/2016 설산 [ko] nahrávky výslovnosti v jazyku 설산 0 hlasov
02/10/2016 흉수 [ko] nahrávky výslovnosti v jazyku 흉수 0 hlasov
02/10/2016 슭곰발 [ko] nahrávky výslovnosti v jazyku 슭곰발 0 hlasov
02/10/2016 밧데리 [ko] nahrávky výslovnosti v jazyku 밧데리 0 hlasov
02/10/2016 장뇌삼 [ko] nahrávky výslovnosti v jazyku 장뇌삼 0 hlasov
02/10/2016 둔통 [ko] nahrávky výslovnosti v jazyku 둔통 0 hlasov
02/10/2016 아우슈비츠 [ko] nahrávky výslovnosti v jazyku 아우슈비츠 0 hlasov
02/10/2016 오동나무 [ko] nahrávky výslovnosti v jazyku 오동나무 0 hlasov
02/10/2016 빈사 [ko] nahrávky výslovnosti v jazyku 빈사 0 hlasov
02/10/2016 대담부적 [ko] nahrávky výslovnosti v jazyku 대담부적 0 hlasov
02/10/2016 귀농 [ko] nahrávky výslovnosti v jazyku 귀농 0 hlasov
02/10/2016 만신집 [ko] nahrávky výslovnosti v jazyku 만신집 0 hlasov