Profil používateľa: údaje o používateľovi, jeho pridané slová, a nahrávky.
Dátum Slovo Vypočujte si Hlasy
15/03/2017 뒷자리 [ko] nahrávky výslovnosti v jazyku 뒷자리 0 hlasov
15/03/2017 옷이 크다 [ko] nahrávky výslovnosti v jazyku 옷이 크다 0 hlasov
15/03/2017 옷이 작다 [ko] nahrávky výslovnosti v jazyku 옷이 작다 0 hlasov
15/03/2017 작심 [ko] nahrávky výslovnosti v jazyku 작심 0 hlasov
15/03/2017 편지지 [ko] nahrávky výslovnosti v jazyku 편지지 0 hlasov
15/03/2017 헐뜯다 [ko] nahrávky výslovnosti v jazyku 헐뜯다 0 hlasov
15/03/2017 끝에 [ko] nahrávky výslovnosti v jazyku 끝에 0 hlasov
15/03/2017 보통 우편 [ko] nahrávky výslovnosti v jazyku 보통 우편 0 hlasov
15/03/2017 부총리 [ko] nahrávky výslovnosti v jazyku 부총리 0 hlasov
15/03/2017 곳곳에 [ko] nahrávky výslovnosti v jazyku 곳곳에 0 hlasov
15/03/2017 출몰하다 [ko] nahrávky výslovnosti v jazyku 출몰하다 0 hlasov
15/03/2017 시험에 떨어지다 [ko] nahrávky výslovnosti v jazyku 시험에 떨어지다 0 hlasov
15/03/2017 단호히 [ko] nahrávky výslovnosti v jazyku 단호히 0 hlasov
15/03/2017 받는 사람 [ko] nahrávky výslovnosti v jazyku 받는 사람 0 hlasov
15/03/2017 국가별 [ko] nahrávky výslovnosti v jazyku 국가별 0 hlasov
15/03/2017 미행 [ko] nahrávky výslovnosti v jazyku 미행 0 hlasov
15/03/2017 마음 놓다 [ko] nahrávky výslovnosti v jazyku 마음 놓다 0 hlasov
15/03/2017 뒤척거리다 [ko] nahrávky výslovnosti v jazyku 뒤척거리다 0 hlasov
15/03/2017 모르게 [ko] nahrávky výslovnosti v jazyku 모르게 0 hlasov
15/03/2017 역력한 [ko] nahrávky výslovnosti v jazyku 역력한 0 hlasov
15/03/2017 교정하다 [ko] nahrávky výslovnosti v jazyku 교정하다 0 hlasov
15/03/2017 차마 [ko] nahrávky výslovnosti v jazyku 차마 0 hlasov
15/03/2017 불특정의 [ko] nahrávky výslovnosti v jazyku 불특정의 0 hlasov
15/03/2017 외로웠어 [ko] nahrávky výslovnosti v jazyku 외로웠어 0 hlasov
15/03/2017 둘이서만 [ko] nahrávky výslovnosti v jazyku 둘이서만 0 hlasov
15/03/2017 소요시간 [ko] nahrávky výslovnosti v jazyku 소요시간 0 hlasov
15/03/2017 생일잔치 [ko] nahrávky výslovnosti v jazyku 생일잔치 0 hlasov
15/03/2017 일본말 [ko] nahrávky výslovnosti v jazyku 일본말 0 hlasov
15/03/2017 기념식 [ko] nahrávky výslovnosti v jazyku 기념식 0 hlasov
15/03/2017 내뱉다 [ko] nahrávky výslovnosti v jazyku 내뱉다 0 hlasov