Profil používateľa: údaje o používateľovi, jeho pridané slová, a nahrávky.
Dátum Slovo Nahrávka výslovnosti Údaj
29/06/2012 Tatiana Cabral [es] nahrávky výslovnosti v jazyku Tatiana Cabral Od kykeon
31/05/2012 Osvaldo [es] nahrávky výslovnosti v jazyku Osvaldo Od Lola586