Profil používateľa: údaje o používateľovi, jeho pridané slová, a nahrávky.
Dátum Slovo Vypočujte si Hlasy
19/10/2012 Dupuytren's contracture [en] nahrávky výslovnosti v jazyku Dupuytren's contracture 1 hlasov
14/10/2012 Thomas Nagel [en] nahrávky výslovnosti v jazyku Thomas Nagel -1 hlasov
13/10/2012 Montpelier, Vermont [en] nahrávky výslovnosti v jazyku Montpelier, Vermont 2 hlasov Najlepšia nahrávka
13/10/2012 dominative [en] nahrávky výslovnosti v jazyku dominative 0 hlasov
13/10/2012 Holles Street [en] nahrávky výslovnosti v jazyku Holles Street 0 hlasov
13/10/2012 phthalaldehyde [en] nahrávky výslovnosti v jazyku phthalaldehyde 1 hlasov Najlepšia nahrávka
13/10/2012 mineralocorticoid [en] nahrávky výslovnosti v jazyku mineralocorticoid 0 hlasov
13/10/2012 Melvin L. Prueitt [en] nahrávky výslovnosti v jazyku Melvin L. Prueitt 1 hlasov Najlepšia nahrávka
13/10/2012 Carpathians [en] nahrávky výslovnosti v jazyku Carpathians 1 hlasov Najlepšia nahrávka
13/10/2012 jayleen [en] nahrávky výslovnosti v jazyku jayleen 1 hlasov Najlepšia nahrávka
13/10/2012 batik [en] nahrávky výslovnosti v jazyku batik 0 hlasov
13/10/2012 skidmore [en] nahrávky výslovnosti v jazyku skidmore 0 hlasov
13/10/2012 longcat [en] nahrávky výslovnosti v jazyku longcat 0 hlasov
12/07/2012 Lowes [en] nahrávky výslovnosti v jazyku Lowes 0 hlasov
12/07/2012 tzatziki [en] nahrávky výslovnosti v jazyku tzatziki 0 hlasov
12/07/2012 Louis Freeh [en] nahrávky výslovnosti v jazyku Louis Freeh 0 hlasov
10/07/2012 Sensient Technologies [en] nahrávky výslovnosti v jazyku Sensient Technologies 0 hlasov
10/07/2012 Scyphozoa [en] nahrávky výslovnosti v jazyku Scyphozoa 0 hlasov
10/07/2012 varenicline [en] nahrávky výslovnosti v jazyku varenicline -1 hlasov
10/07/2012 cetuximab [en] nahrávky výslovnosti v jazyku cetuximab 0 hlasov
18/06/2012 Banoffee pie [en] nahrávky výslovnosti v jazyku Banoffee pie 0 hlasov
18/06/2012 nomophobe [en] nahrávky výslovnosti v jazyku nomophobe 0 hlasov
18/06/2012 octomom [en] nahrávky výslovnosti v jazyku octomom 0 hlasov
11/06/2012 Traverse City [en] nahrávky výslovnosti v jazyku Traverse City 0 hlasov
11/06/2012 electrohydrodynamics [en] nahrávky výslovnosti v jazyku electrohydrodynamics 0 hlasov
11/06/2012 Angostura bitters [en] nahrávky výslovnosti v jazyku Angostura bitters 0 hlasov
11/06/2012 sluggard [en] nahrávky výslovnosti v jazyku sluggard 0 hlasov
11/06/2012 somatization [en] nahrávky výslovnosti v jazyku somatization 0 hlasov
07/06/2012 Martha Nussbaum [en] nahrávky výslovnosti v jazyku Martha Nussbaum 0 hlasov
07/06/2012 death toll [en] nahrávky výslovnosti v jazyku death toll 6 hlasov Najlepšia nahrávka