Profil používateľa: údaje o používateľovi, jeho pridané slová, a nahrávky.
Dátum Slovo Vypočujte si Hlasy
01/09/2013 erikejo [eo] nahrávky výslovnosti v jazyku erikejo 0 hlasov
01/09/2013 eriko [eo] nahrávky výslovnosti v jazyku eriko 0 hlasov
01/09/2013 eksterlanda [eo] nahrávky výslovnosti v jazyku eksterlanda 0 hlasov
01/09/2013 eksterordinara [eo] nahrávky výslovnosti v jazyku eksterordinara 0 hlasov
01/09/2013 ĵaluza [eo] nahrávky výslovnosti v jazyku ĵaluza 0 hlasov
29/08/2013 memstudi [eo] nahrávky výslovnosti v jazyku memstudi 0 hlasov
29/08/2013 antisepsilo [eo] nahrávky výslovnosti v jazyku antisepsilo 0 hlasov
29/08/2013 enigi [eo] nahrávky výslovnosti v jazyku enigi 0 hlasov
29/08/2013 dusenca [eo] nahrávky výslovnosti v jazyku dusenca 0 hlasov
29/08/2013 kolektiva [eo] nahrávky výslovnosti v jazyku kolektiva 0 hlasov
29/08/2013 kolektivo [eo] nahrávky výslovnosti v jazyku kolektivo 0 hlasov
29/08/2013 komplico [eo] nahrávky výslovnosti v jazyku komplico 0 hlasov
29/08/2013 aerlinio [eo] nahrávky výslovnosti v jazyku aerlinio 0 hlasov
29/08/2013 litkuseno [eo] nahrávky výslovnosti v jazyku litkuseno 0 hlasov
29/08/2013 nekonataj [eo] nahrávky výslovnosti v jazyku nekonataj 0 hlasov
29/08/2013 krucforme [eo] nahrávky výslovnosti v jazyku krucforme 0 hlasov
29/08/2013 komforte [eo] nahrávky výslovnosti v jazyku komforte 0 hlasov
29/08/2013 krome [eo] nahrávky výslovnosti v jazyku krome 0 hlasov
29/08/2013 malavantaĝo [eo] nahrávky výslovnosti v jazyku malavantaĝo 0 hlasov
29/08/2013 dusignifa [eo] nahrávky výslovnosti v jazyku dusignifa 0 hlasov
29/08/2013 kolektanto [eo] nahrávky výslovnosti v jazyku kolektanto 0 hlasov
29/08/2013 kolekto [eo] nahrávky výslovnosti v jazyku kolekto 0 hlasov
29/08/2013 komploto [eo] nahrávky výslovnosti v jazyku komploto 0 hlasov
29/08/2013 komponi [eo] nahrávky výslovnosti v jazyku komponi 0 hlasov
29/08/2013 komponisto [eo] nahrávky výslovnosti v jazyku komponisto 0 hlasov
29/08/2013 lernejestro [eo] nahrávky výslovnosti v jazyku lernejestro 0 hlasov
29/08/2013 lernigi [eo] nahrávky výslovnosti v jazyku lernigi 0 hlasov
29/08/2013 lernita [eo] nahrávky výslovnosti v jazyku lernita 0 hlasov
29/08/2013 gvidado [eo] nahrávky výslovnosti v jazyku gvidado 0 hlasov
29/08/2013 konfirmi [eo] nahrávky výslovnosti v jazyku konfirmi 0 hlasov