Profil používateľa: údaje o používateľovi, jeho pridané slová, a nahrávky.
Dátum Slovo Nahrávka výslovnosti Údaj
15/04/2012 Eleanor Rigby [en] nahrávky výslovnosti v jazyku Eleanor Rigby 1 hlasov Najlepšia nahrávka