Profil používateľa: údaje o používateľovi, jeho pridané slová, a nahrávky.
Dátum Slovo Nahrávka výslovnosti Údaj
05/04/2008 sawubona [zu] nahrávky výslovnosti v jazyku sawubona Od Nomsa