Profil používateľa: údaje o používateľovi, jeho pridané slová, a nahrávky.
Dátum Slovo Vypočujte si Hlasy
21/10/2015 Edward Rocky Kolb [en] nahrávky výslovnosti v jazyku Edward Rocky Kolb 0 hlasov
21/10/2015 sheafification [en] nahrávky výslovnosti v jazyku sheafification 0 hlasov
21/10/2015 punch card [en] nahrávky výslovnosti v jazyku punch card 0 hlasov
21/10/2015 James Hartle [en] nahrávky výslovnosti v jazyku James Hartle 0 hlasov
21/10/2015 Roger G. Clowes [en] nahrávky výslovnosti v jazyku Roger G. Clowes 0 hlasov
21/10/2015 J. Richard Gott [en] nahrávky výslovnosti v jazyku J. Richard Gott 0 hlasov
21/10/2015 John Huchra [en] nahrávky výslovnosti v jazyku John Huchra 0 hlasov
21/10/2015 Margaret J. Geller [en] nahrávky výslovnosti v jazyku Margaret J. Geller 0 hlasov
21/10/2015 Paul Joseph Steinhardt [en] nahrávky výslovnosti v jazyku Paul Joseph Steinhardt 0 hlasov
21/10/2015 Andreas J. Albrecht [en] nahrávky výslovnosti v jazyku Andreas J. Albrecht 0 hlasov
21/10/2015 David Kirzhnits [en] nahrávky výslovnosti v jazyku David Kirzhnits 0 hlasov
21/10/2015 Alexei Starobinsky [en] nahrávky výslovnosti v jazyku Alexei Starobinsky 0 hlasov
21/10/2015 Andrei Linde [en] nahrávky výslovnosti v jazyku Andrei Linde 0 hlasov
21/10/2015 Albert Einstein [en] nahrávky výslovnosti v jazyku Albert Einstein 1 hlasov
21/10/2015 SLAC [en] nahrávky výslovnosti v jazyku SLAC 0 hlasov
19/10/2015 Margaret Burbidge [en] nahrávky výslovnosti v jazyku Margaret Burbidge 0 hlasov
19/10/2015 Geoffrey Burbidge [en] nahrávky výslovnosti v jazyku Geoffrey Burbidge 0 hlasov
19/10/2015 Arno Allan Penzias [en] nahrávky výslovnosti v jazyku Arno Allan Penzias 0 hlasov
19/10/2015 Ralph Asher Alpher [en] nahrávky výslovnosti v jazyku Ralph Asher Alpher 0 hlasov
19/10/2015 Hermann Bondi [en] nahrávky výslovnosti v jazyku Hermann Bondi 0 hlasov
19/10/2015 John Polkinghorne [en] nahrávky výslovnosti v jazyku John Polkinghorne 1 hlasov
19/10/2015 David Bohm [en] nahrávky výslovnosti v jazyku David Bohm 0 hlasov
19/10/2015 Barbara C. Sproul [en] nahrávky výslovnosti v jazyku Barbara C. Sproul 0 hlasov
19/10/2015 Darryl Reanney [en] nahrávky výslovnosti v jazyku Darryl Reanney 0 hlasov
09/10/2015 Grumio [en] nahrávky výslovnosti v jazyku Grumio 0 hlasov
09/10/2015 Richard Schechner [en] nahrávky výslovnosti v jazyku Richard Schechner 0 hlasov
09/10/2015 Ntozake Shange [en] nahrávky výslovnosti v jazyku Ntozake Shange 0 hlasov
09/10/2015 Chas A. Stevens [en] nahrávky výslovnosti v jazyku Chas A. Stevens 0 hlasov
09/10/2015 Fanny Kemble [en] nahrávky výslovnosti v jazyku Fanny Kemble 0 hlasov
05/10/2015 Patrick Juola [en] nahrávky výslovnosti v jazyku Patrick Juola 0 hlasov