Profil používateľa: údaje o používateľovi, jeho pridané slová, a nahrávky.
Dátum Slovo Nahrávka výslovnosti Údaj
28/01/2010 雙龍 [zh] nahrávky výslovnosti v jazyku 雙龍 0 hlasov