Profil používateľa: údaje o používateľovi, jeho pridané slová, a nahrávky.
Dátum Slovo Nahrávka výslovnosti Údaj
16/04/2009 tri [lmo] nahrávky výslovnosti v jazyku tri 0 hlasov
16/04/2009 quater [lmo] nahrávky výslovnosti v jazyku quater 0 hlasov
16/04/2009 cinch [lmo] nahrávky výslovnosti v jazyku cinch 0 hlasov
16/04/2009 ses [lmo] nahrávky výslovnosti v jazyku ses 0 hlasov
16/04/2009 set [lmo] nahrávky výslovnosti v jazyku set 0 hlasov
16/04/2009 vot [lmo] nahrávky výslovnosti v jazyku vot 0 hlasov
16/04/2009 des [lmo] nahrávky výslovnosti v jazyku des 0 hlasov
16/04/2009 quest [lmo] nahrávky výslovnosti v jazyku quest 0 hlasov
16/04/2009 quel [lmo] nahrávky výslovnosti v jazyku quel 0 hlasov
16/04/2009 sacocia [lmo] nahrávky výslovnosti v jazyku sacocia 0 hlasov
16/04/2009 barlafüs [lmo] nahrávky výslovnosti v jazyku barlafüs 0 hlasov
16/04/2009 dedree [lmo] nahrávky výslovnosti v jazyku dedree 0 hlasov
16/04/2009 inanz [lmo] nahrávky výslovnosti v jazyku inanz 0 hlasov
16/04/2009 fiur [lmo] nahrávky výslovnosti v jazyku fiur 0 hlasov
16/04/2009 ghitara [lmo] nahrávky výslovnosti v jazyku ghitara 0 hlasov
16/04/2009 bögg [lmo] nahrávky výslovnosti v jazyku bögg 0 hlasov
16/04/2009 mónd [lmo] nahrávky výslovnosti v jazyku mónd 0 hlasov
16/04/2009 nagot [lmo] nahrávky výslovnosti v jazyku nagot Od teralibera
16/04/2009 spüel [lmo] nahrávky výslovnosti v jazyku spüel Od francesca999
16/04/2009 pigota [lmo] nahrávky výslovnosti v jazyku pigota Od teralibera
16/04/2009 cadrega [lmo] nahrávky výslovnosti v jazyku cadrega 0 hlasov
16/04/2009 scagn [lmo] nahrávky výslovnosti v jazyku scagn 0 hlasov
16/04/2009 fess [lmo] nahrávky výslovnosti v jazyku fess Od Paolo_B
16/04/2009 zafran [lmo] nahrávky výslovnosti v jazyku zafran 0 hlasov
16/04/2009 denter [lmo] nahrávky výslovnosti v jazyku denter 0 hlasov
16/04/2009 pan [lmo] nahrávky výslovnosti v jazyku pan 0 hlasov
16/04/2009 armuàr [lmo] nahrávky výslovnosti v jazyku armuàr 0 hlasov
16/04/2009 vín [lmo] nahrávky výslovnosti v jazyku vín 0 hlasov
16/04/2009 üss [lmo] nahrávky výslovnosti v jazyku üss 0 hlasov
16/04/2009 pià [lmo] nahrávky výslovnosti v jazyku pià 0 hlasov