Profil používateľa: údaje o používateľovi, jeho pridané slová, a nahrávky.
Dátum Slovo Vypočujte si Hlasy
31/12/2009 rataspuz [lmo] nahrávky výslovnosti v jazyku rataspuz 0 hlasov
31/12/2009 pioegg [lmo] nahrávky výslovnosti v jazyku pioegg 0 hlasov
31/12/2009 passarin [lmo] nahrávky výslovnosti v jazyku passarin -1 hlasov
31/12/2009 biss [lmo] nahrávky výslovnosti v jazyku biss 0 hlasov
31/12/2009 bissa scudelera [lmo] nahrávky výslovnosti v jazyku bissa scudelera 0 hlasov
31/12/2009 lumaga [lmo] nahrávky výslovnosti v jazyku lumaga 0 hlasov
31/12/2009 rosignoe [lmo] nahrávky výslovnosti v jazyku rosignoe 0 hlasov
31/12/2009 giovanin [lmo] nahrávky výslovnosti v jazyku giovanin 0 hlasov
31/12/2009 formiga [lmo] nahrávky výslovnosti v jazyku formiga 0 hlasov
31/12/2009 conili [lmo] nahrávky výslovnosti v jazyku conili 0 hlasov
31/12/2009 lombrigh [lmo] nahrávky výslovnosti v jazyku lombrigh 0 hlasov
31/12/2009 Ania [lmo] nahrávky výslovnosti v jazyku Ania 0 hlasov
31/12/2009 Bordon [lmo] nahrávky výslovnosti v jazyku Bordon 0 hlasov
31/12/2009 gravalon [lmo] nahrávky výslovnosti v jazyku gravalon 0 hlasov
31/12/2009 parpai [lmo] nahrávky výslovnosti v jazyku parpai 0 hlasov
31/12/2009 gaina [lmo] nahrávky výslovnosti v jazyku gaina 0 hlasov
31/12/2009 lagoe [lmo] nahrávky výslovnosti v jazyku lagoe 0 hlasov
31/12/2009 avia [lmo] nahrávky výslovnosti v jazyku avia 0 hlasov
31/12/2009 gambar [lmo] nahrávky výslovnosti v jazyku gambar 0 hlasov
05/06/2009 sghirat [lmo] nahrávky výslovnosti v jazyku sghirat 0 hlasov
29/05/2009 bügigatul [lmo] nahrávky výslovnosti v jazyku bügigatul 0 hlasov
29/05/2009 de sfros [lmo] nahrávky výslovnosti v jazyku de sfros 0 hlasov
29/05/2009 sutbanch [lmo] nahrávky výslovnosti v jazyku sutbanch 0 hlasov
29/05/2009 cicà [lmo] nahrávky výslovnosti v jazyku cicà 0 hlasov
29/05/2009 stupa [lmo] nahrávky výslovnosti v jazyku stupa 0 hlasov
29/05/2009 lüj [lmo] nahrávky výslovnosti v jazyku lüj 0 hlasov
29/05/2009 persona [lmo] nahrávky výslovnosti v jazyku persona 0 hlasov
29/05/2009 drita [lmo] nahrávky výslovnosti v jazyku drita 0 hlasov
29/05/2009 manzína [lmo] nahrávky výslovnosti v jazyku manzína 0 hlasov
29/05/2009 serc [lmo] nahrávky výslovnosti v jazyku serc 0 hlasov