Profil používateľa: údaje o používateľovi, jeho pridané slová, a nahrávky.
Dátum Slovo Nahrávka výslovnosti Údaj
20/02/2012 Dalton [pt] nahrávky výslovnosti v jazyku Dalton 0 hlasov