Profil používateľa: údaje o používateľovi, jeho pridané slová, a nahrávky.
Dátum Slovo Vypočujte si Hlasy
23/01/2012 торһуд [xal] nahrávky výslovnosti v jazyku торһуд 0 hlasov
23/01/2012 һууҗмул [xal] nahrávky výslovnosti v jazyku һууҗмул 0 hlasov
23/01/2012 Тату [xal] nahrávky výslovnosti v jazyku Тату 0 hlasov
23/01/2012 һәрглх [xal] nahrávky výslovnosti v jazyku һәрглх 0 hlasov
23/01/2012 көөрх [xal] nahrávky výslovnosti v jazyku көөрх 1 hlasov Najlepšia nahrávka
23/01/2012 аав [xal] nahrávky výslovnosti v jazyku аав 0 hlasov
23/01/2012 ээҗ [xal] nahrávky výslovnosti v jazyku ээҗ 1 hlasov Najlepšia nahrávka
23/01/2012 нульмсн [xal] nahrávky výslovnosti v jazyku нульмсн 1 hlasov Najlepšia nahrávka
23/01/2012 хәләх [xal] nahrávky výslovnosti v jazyku хәләх 0 hlasov
23/01/2012 Тутрһн [xal] nahrávky výslovnosti v jazyku Тутрһн 0 hlasov
23/01/2012 тууль [xal] nahrávky výslovnosti v jazyku тууль 0 hlasov
23/01/2012 Зүн һарин нутг [xal] nahrávky výslovnosti v jazyku Зүн һарин нутг 0 hlasov
23/01/2012 Жөөлн [xal] nahrávky výslovnosti v jazyku Жөөлн 0 hlasov
23/01/2012 Өөрд [xal] nahrávky výslovnosti v jazyku Өөрд 0 hlasov
23/01/2012 Һалдан-Бошгт [xal] nahrávky výslovnosti v jazyku Һалдан-Бошгт 0 hlasov
23/01/2012 Хальмг Таңһч [xal] nahrávky výslovnosti v jazyku Хальмг Таңһч 0 hlasov
05/03/2011 дөрвүд [xal] nahrávky výslovnosti v jazyku дөрвүд 0 hlasov
05/03/2011 җаавадх [xal] nahrávky výslovnosti v jazyku җаавадх 0 hlasov
05/03/2011 иҗл [xal] nahrávky výslovnosti v jazyku иҗл 0 hlasov
05/03/2011 әрәсә [xal] nahrávky výslovnosti v jazyku әрәсә 0 hlasov
05/03/2011 өлкчн [xal] nahrávky výslovnosti v jazyku өлкчн 0 hlasov
05/03/2011 баавһа [xal] nahrávky výslovnosti v jazyku баавһа 0 hlasov
05/03/2011 тоомсрта [xal] nahrávky výslovnosti v jazyku тоомсрта 0 hlasov
05/03/2011 бәәлһнә нерн [xal] nahrávky výslovnosti v jazyku бәәлһнә нерн 0 hlasov
05/03/2011 мөрн [xal] nahrávky výslovnosti v jazyku мөрн 0 hlasov
05/03/2011 мөчн [xal] nahrávky výslovnosti v jazyku мөчн 0 hlasov
05/03/2011 моһа [xal] nahrávky výslovnosti v jazyku моһа 0 hlasov