Profil používateľa: údaje o používateľovi, jeho pridané slová, a nahrávky.
Dátum Slovo Nahrávka výslovnosti Údaj
05/04/2009 rui [pt] nahrávky výslovnosti v jazyku rui Od jcxavier