Profil používateľa: údaje o používateľovi, jeho pridané slová, a nahrávky.
Dátum Slovo Vypočujte si Hlasy
19/07/2016 cadencias [es] nahrávky výslovnosti v jazyku cadencias 0 hlasov
19/07/2016 madrigalescas [es] nahrávky výslovnosti v jazyku madrigalescas 0 hlasov
19/07/2016 trovadoresco [es] nahrávky výslovnosti v jazyku trovadoresco 0 hlasov
19/07/2016 arpegios [es] nahrávky výslovnosti v jazyku arpegios 0 hlasov
19/07/2016 rasgueos [es] nahrávky výslovnosti v jazyku rasgueos 0 hlasov
19/07/2016 sembar [es] nahrávky výslovnosti v jazyku sembar 0 hlasov
19/07/2016 yuxtaposiciones [es] nahrávky výslovnosti v jazyku yuxtaposiciones 0 hlasov
19/07/2016 sucedáneos [es] nahrávky výslovnosti v jazyku sucedáneos 0 hlasov
19/07/2016 tener aspecto de [es] nahrávky výslovnosti v jazyku tener aspecto de 0 hlasov
19/07/2016 de un trago [es] nahrávky výslovnosti v jazyku de un trago 0 hlasov
19/07/2016 mirar de reojo [es] nahrávky výslovnosti v jazyku mirar de reojo 1 hlasov
24/08/2013 fruktarbejo [eo] nahrávky výslovnosti v jazyku fruktarbejo 0 hlasov
24/08/2013 gubernatoro [eo] nahrávky výslovnosti v jazyku gubernatoro 0 hlasov
24/08/2013 fruktarbo [eo] nahrávky výslovnosti v jazyku fruktarbo 1 hlasov
24/08/2013 konjunktivo [eo] nahrávky výslovnosti v jazyku konjunktivo 0 hlasov
24/08/2013 dorarse [es] nahrávky výslovnosti v jazyku dorarse 0 hlasov
24/08/2013 jugarse [es] nahrávky výslovnosti v jazyku jugarse 0 hlasov
24/08/2013 Sergio Rodríguez [es] nahrávky výslovnosti v jazyku Sergio Rodríguez 0 hlasov
24/08/2013 palizada [es] nahrávky výslovnosti v jazyku palizada 0 hlasov
24/08/2013 santurronería [es] nahrávky výslovnosti v jazyku santurronería 2 hlasov
21/08/2013 ĵeti [eo] nahrávky výslovnosti v jazyku ĵeti 1 hlasov
21/08/2013 anomalio [eo] nahrávky výslovnosti v jazyku anomalio 0 hlasov
21/08/2013 rajdĉasisto [eo] nahrávky výslovnosti v jazyku rajdĉasisto 0 hlasov
21/08/2013 Arkto [eo] nahrávky výslovnosti v jazyku Arkto 0 hlasov
21/08/2013 Viŝnuo [eo] nahrávky výslovnosti v jazyku Viŝnuo 0 hlasov
21/08/2013 zomo [eo] nahrávky výslovnosti v jazyku zomo 0 hlasov
21/08/2013 UNESCO [es] nahrávky výslovnosti v jazyku UNESCO 0 hlasov
21/08/2013 desarraigar [es] nahrávky výslovnosti v jazyku desarraigar 0 hlasov
21/08/2013 ĉevalo [eo] nahrávky výslovnosti v jazyku ĉevalo 1 hlasov
21/08/2013 tarea escolar [es] nahrávky výslovnosti v jazyku tarea escolar 0 hlasov