Profil používateľa: údaje o používateľovi, jeho pridané slová, a nahrávky.
0/1 nahrávky výslovnosti

Play all the pronunciations of this page

XX Añadir a favoritas XX Slovo Vypočujte si Hlasy
wristwatch [en] nahrávky výslovnosti v jazyku wristwatch Od quentindevintino