Profil používateľa: údaje o používateľovi, jeho pridané slová, a nahrávky.
Dátum Slovo Nahrávka výslovnosti Údaj
21/04/2010 torg [is] nahrávky výslovnosti v jazyku torg 0 hlasov