Používateľ:

google

Profil používateľa: údaje o používateľovi, jeho pridané slová a nahrávky.

Tento zoznam neobsahuje žiadne slová.
Pridávajte slová, ktorých výslovnosť chcete poznať