Profil používateľa: údaje o používateľovi, jeho pridané slová, a nahrávky.
Dátum Phrase Nahrávka výslovnosti Údaj
08/06/2018 The symbol on that barn is called a hexafoos. [en] nahrávky výslovnosti v jazyku The symbol on that barn is called a hexafoos. 0 hlasov