Profil používateľa: údaje o používateľovi, jeho pridané slová, a nahrávky.
Dátum Slovo Vypočujte si Hlasy
24/02/2018 [bg] nahrávky výslovnosti v jazyku hlasov
24/02/2018 [bg] nahrávky výslovnosti v jazyku hlasov
24/02/2018 [bg] nahrávky výslovnosti v jazyku hlasov
24/02/2018 [bg] nahrávky výslovnosti v jazyku hlasov
24/02/2018 [bg] nahrávky výslovnosti v jazyku hlasov
24/02/2018 [bg] nahrávky výslovnosti v jazyku hlasov
24/02/2018 [bg] nahrávky výslovnosti v jazyku hlasov
24/02/2018 [bg] nahrávky výslovnosti v jazyku hlasov
24/02/2018 [bg] nahrávky výslovnosti v jazyku hlasov
24/02/2018 [bg] nahrávky výslovnosti v jazyku hlasov
24/02/2018 [bg] nahrávky výslovnosti v jazyku hlasov
24/02/2018 [bg] nahrávky výslovnosti v jazyku hlasov
24/02/2018 [bg] nahrávky výslovnosti v jazyku hlasov
24/02/2018 [bg] nahrávky výslovnosti v jazyku hlasov
24/02/2018 [bg] nahrávky výslovnosti v jazyku hlasov
24/02/2018 [bg] nahrávky výslovnosti v jazyku hlasov
24/02/2018 [bg] nahrávky výslovnosti v jazyku hlasov
24/02/2018 [bg] nahrávky výslovnosti v jazyku hlasov
24/02/2018 [bg] nahrávky výslovnosti v jazyku hlasov
24/02/2018 [bg] nahrávky výslovnosti v jazyku hlasov
24/02/2018 [bg] nahrávky výslovnosti v jazyku hlasov
24/02/2018 [bg] nahrávky výslovnosti v jazyku hlasov
24/02/2018 [bg] nahrávky výslovnosti v jazyku hlasov
24/02/2018 [bg] nahrávky výslovnosti v jazyku hlasov
24/02/2018 [bg] nahrávky výslovnosti v jazyku hlasov
24/02/2018 [bg] nahrávky výslovnosti v jazyku hlasov
19/02/2018 [bg] nahrávky výslovnosti v jazyku hlasov
19/02/2018 [bg] nahrávky výslovnosti v jazyku hlasov
17/02/2018 [bg] nahrávky výslovnosti v jazyku hlasov
17/02/2018 [bg] nahrávky výslovnosti v jazyku hlasov