Profil používateľa: údaje o používateľovi, jeho pridané slová, a nahrávky.
Dátum Slovo Vypočujte si Hlasy
14/05/2016 gamine [en] nahrávky výslovnosti v jazyku gamine 0 hlasov
14/05/2016 bon ton [en] nahrávky výslovnosti v jazyku bon ton 0 hlasov
14/05/2016 orthogenesis [en] nahrávky výslovnosti v jazyku orthogenesis 0 hlasov
14/05/2016 obviates [en] nahrávky výslovnosti v jazyku obviates 1 hlasov
14/05/2016 prosector [en] nahrávky výslovnosti v jazyku prosector 0 hlasov
14/05/2016 arrogates [en] nahrávky výslovnosti v jazyku arrogates 1 hlasov
14/05/2016 hylotheism [en] nahrávky výslovnosti v jazyku hylotheism 0 hlasov
14/05/2016 kiang [en] nahrávky výslovnosti v jazyku kiang 0 hlasov
14/05/2016 defunctionalization [en] nahrávky výslovnosti v jazyku defunctionalization 0 hlasov
14/05/2016 evening out [en] nahrávky výslovnosti v jazyku evening out 0 hlasov
14/05/2016 religionists [en] nahrávky výslovnosti v jazyku religionists 0 hlasov
14/05/2016 Say Yay! [en] nahrávky výslovnosti v jazyku Say Yay! 1 hlasov
14/05/2016 Sound of silence [en] nahrávky výslovnosti v jazyku Sound of silence 0 hlasov
14/05/2016 Falling stars [en] nahrávky výslovnosti v jazyku Falling stars 0 hlasov
14/05/2016 black out [en] nahrávky výslovnosti v jazyku black out 0 hlasov
14/05/2016 severance pay [en] nahrávky výslovnosti v jazyku severance pay 0 hlasov
14/05/2016 foreclosure [en] nahrávky výslovnosti v jazyku foreclosure 1 hlasov
14/05/2016 where've [en] nahrávky výslovnosti v jazyku where've 0 hlasov
14/05/2016 graduate [en] nahrávky výslovnosti v jazyku graduate 2 hlasov
14/05/2016 endorse [en] nahrávky výslovnosti v jazyku endorse 5 hlasov
14/05/2016 flunk [en] nahrávky výslovnosti v jazyku flunk 0 hlasov
14/05/2016 blip [en] nahrávky výslovnosti v jazyku blip 0 hlasov
14/05/2016 adelgids [en] nahrávky výslovnosti v jazyku adelgids 0 hlasov
14/05/2016 cineol [en] nahrávky výslovnosti v jazyku cineol 0 hlasov
14/05/2016 crinose [en] nahrávky výslovnosti v jazyku crinose 0 hlasov
14/05/2016 lyncean [en] nahrávky výslovnosti v jazyku lyncean 0 hlasov
14/05/2016 rabbanim [en] nahrávky výslovnosti v jazyku rabbanim 0 hlasov
14/05/2016 weariness [en] nahrávky výslovnosti v jazyku weariness 3 hlasov
14/05/2016 abuse [en] nahrávky výslovnosti v jazyku abuse 1 hlasov
14/05/2016 measure up [en] nahrávky výslovnosti v jazyku measure up 0 hlasov