Profil používateľa: údaje o používateľovi, jeho pridané slová, a nahrávky.
Dátum Slovo Vypočujte si Hlasy
23/03/2017 zendersignaal [nl] nahrávky výslovnosti v jazyku zendersignaal 0 hlasov
23/03/2017 branchecode [nl] nahrávky výslovnosti v jazyku branchecode 0 hlasov
23/03/2017 informatiemanager [nl] nahrávky výslovnosti v jazyku informatiemanager 0 hlasov
23/03/2017 sportmotor [nl] nahrávky výslovnosti v jazyku sportmotor 0 hlasov
23/03/2017 geluidszonering [nl] nahrávky výslovnosti v jazyku geluidszonering 0 hlasov
23/03/2017 programmamanagement [nl] nahrávky výslovnosti v jazyku programmamanagement 0 hlasov
23/03/2017 uitfasering [nl] nahrávky výslovnosti v jazyku uitfasering 0 hlasov
23/03/2017 bloedplassen [nl] nahrávky výslovnosti v jazyku bloedplassen 0 hlasov
23/03/2017 lakmoestinctuur [nl] nahrávky výslovnosti v jazyku lakmoestinctuur 0 hlasov
23/03/2017 schaatsseizoen [nl] nahrávky výslovnosti v jazyku schaatsseizoen 0 hlasov
23/03/2017 drugspsychose [nl] nahrávky výslovnosti v jazyku drugspsychose 0 hlasov
23/03/2017 branchevreemd [nl] nahrávky výslovnosti v jazyku branchevreemd 0 hlasov
23/03/2017 detaillisme [nl] nahrávky výslovnosti v jazyku detaillisme 0 hlasov
23/03/2017 seizoenshelft [nl] nahrávky výslovnosti v jazyku seizoenshelft 0 hlasov
23/03/2017 classisvergadering [nl] nahrávky výslovnosti v jazyku classisvergadering 0 hlasov
23/03/2017 grasseizoen [nl] nahrávky výslovnosti v jazyku grasseizoen 0 hlasov
23/03/2017 campagneteams [nl] nahrávky výslovnosti v jazyku campagneteams 0 hlasov
26/02/2015 gespecialiseerd [nl] nahrávky výslovnosti v jazyku gespecialiseerd 0 hlasov
26/02/2015 energiezekerheid [nl] nahrávky výslovnosti v jazyku energiezekerheid 0 hlasov
26/02/2015 vrouwtjesuil [nl] nahrávky výslovnosti v jazyku vrouwtjesuil 0 hlasov
04/02/2015 Huub Duyn [nl] nahrávky výslovnosti v jazyku Huub Duyn 0 hlasov
23/05/2014 sanneke [nl] nahrávky výslovnosti v jazyku sanneke 0 hlasov
23/05/2014 celibaat [nl] nahrávky výslovnosti v jazyku celibaat 0 hlasov
23/05/2014 pauselijk [nl] nahrávky výslovnosti v jazyku pauselijk 0 hlasov
23/05/2014 kooktoestel [nl] nahrávky výslovnosti v jazyku kooktoestel 0 hlasov
29/12/2013 beroepsprofiel [nl] nahrávky výslovnosti v jazyku beroepsprofiel 0 hlasov
29/12/2013 rotje [nl] nahrávky výslovnosti v jazyku rotje 0 hlasov
29/12/2013 consumentenservice [nl] nahrávky výslovnosti v jazyku consumentenservice 0 hlasov
29/12/2013 looneis [nl] nahrávky výslovnosti v jazyku looneis 0 hlasov
29/12/2013 telkens als [nl] nahrávky výslovnosti v jazyku telkens als 0 hlasov