Profil používateľa: údaje o používateľovi, jeho pridané slová, a nahrávky.
Dátum Slovo Vypočujte si Hlasy
21/06/2015 ゴールデン街 [ja] nahrávky výslovnosti v jazyku ゴールデン街 0 hlasov
21/06/2015 春の七草 [ja] nahrávky výslovnosti v jazyku 春の七草 0 hlasov
21/06/2015 乗車 [ja] nahrávky výslovnosti v jazyku 乗車 0 hlasov
21/06/2015 緊急事態 [ja] nahrávky výslovnosti v jazyku 緊急事態 0 hlasov
21/06/2015 転がる [ja] nahrávky výslovnosti v jazyku 転がる 0 hlasov
21/06/2015 にゃ [ja] nahrávky výslovnosti v jazyku にゃ 0 hlasov
21/06/2015 未練 [ja] nahrávky výslovnosti v jazyku 未練 0 hlasov
21/06/2015 迷信 [ja] nahrávky výslovnosti v jazyku 迷信 0 hlasov
21/06/2015 スープ [ja] nahrávky výslovnosti v jazyku スープ 0 hlasov
21/06/2015 ちゅ [ja] nahrávky výslovnosti v jazyku ちゅ 0 hlasov
21/06/2015 みゃ [ja] nahrávky výslovnosti v jazyku みゃ 0 hlasov
21/06/2015 賢い [ja] nahrávky výslovnosti v jazyku 賢い 0 hlasov
21/06/2015 ひゃ [ja] nahrávky výslovnosti v jazyku ひゃ 0 hlasov
21/06/2015 にゅ [ja] nahrávky výslovnosti v jazyku にゅ 0 hlasov
21/06/2015 にょ [ja] nahrávky výslovnosti v jazyku にょ 0 hlasov
21/06/2015 ひゅ [ja] nahrávky výslovnosti v jazyku ひゅ 0 hlasov
21/06/2015 ひょ [ja] nahrávky výslovnosti v jazyku ひょ 0 hlasov
21/06/2015 ちょ [ja] nahrávky výslovnosti v jazyku ちょ 0 hlasov
21/06/2015 [ja] nahrávky výslovnosti v jazyku 末 0 hlasov
21/06/2015 スキー [ja] nahrávky výslovnosti v jazyku スキー 0 hlasov
21/06/2015 姿 [ja] nahrávky výslovnosti v jazyku 姿 0 hlasov
21/06/2015 水準 すいじゅん [ja] nahrávky výslovnosti v jazyku 水準 すいじゅん 0 hlasov
21/06/2015 スイッチ [ja] nahrávky výslovnosti v jazyku スイッチ 0 hlasov
21/06/2015 活用 [ja] nahrávky výslovnosti v jazyku 活用 0 hlasov
21/06/2015 髪の毛 [ja] nahrávky výslovnosti v jazyku 髪の毛 0 hlasov
21/06/2015 火曜 [ja] nahrávky výslovnosti v jazyku 火曜 0 hlasov
21/06/2015 みゅ [ja] nahrávky výslovnosti v jazyku みゅ 0 hlasov
21/06/2015 みょ [ja] nahrávky výslovnosti v jazyku みょ 0 hlasov
21/06/2015 りょ [ja] nahrávky výslovnosti v jazyku りょ 0 hlasov
21/06/2015 りゅ [ja] nahrávky výslovnosti v jazyku りゅ 0 hlasov