Profil používateľa: údaje o používateľovi, jeho pridané slová, a nahrávky.
Dátum Slovo Vypočujte si Hlasy
07/07/2009 rabii [ilo] nahrávky výslovnosti v jazyku rabii 0 hlasov
07/07/2009 buringetnget [ilo] nahrávky výslovnosti v jazyku buringetnget 0 hlasov
07/07/2009 bakes [ilo] nahrávky výslovnosti v jazyku bakes 0 hlasov
07/07/2009 bangabanga [ilo] nahrávky výslovnosti v jazyku bangabanga 0 hlasov
07/07/2009 bayyek [ilo] nahrávky výslovnosti v jazyku bayyek 0 hlasov
07/07/2009 baket [ilo] nahrávky výslovnosti v jazyku baket 0 hlasov
07/07/2009 buaya [ilo] nahrávky výslovnosti v jazyku buaya 0 hlasov
07/07/2009 bagtit [ilo] nahrávky výslovnosti v jazyku bagtit 0 hlasov
07/07/2009 bisukol [ilo] nahrávky výslovnosti v jazyku bisukol 0 hlasov