Profil používateľa: údaje o používateľovi, jeho pridané slová, a nahrávky.
Dátum Slovo Nahrávka výslovnosti Údaj
07/07/2009 Baines- les-Bains [fr] nahrávky výslovnosti v jazyku Baines- les-Bains Od ixindamix