Profil používateľa: údaje o používateľovi, jeho pridané slová, a nahrávky.
Dátum Slovo Vypočujte si Hlasy
05/02/2011 редукция [ru] nahrávky výslovnosti v jazyku редукция 1 hlasov Najlepšia nahrávka
05/02/2011 придыхание [ru] nahrávky výslovnosti v jazyku придыхание 1 hlasov Najlepšia nahrávka
04/09/2010 дружный [ru] nahrávky výslovnosti v jazyku дружный 3 hlasov Najlepšia nahrávka
04/09/2010 циничный [ru] nahrávky výslovnosti v jazyku циничный 0 hlasov
04/09/2010 шарлатанство [ru] nahrávky výslovnosti v jazyku шарлатанство 0 hlasov
04/09/2010 пускач [ru] nahrávky výslovnosti v jazyku пускач 0 hlasov
04/09/2010 пускание [ru] nahrávky výslovnosti v jazyku пускание 0 hlasov
04/09/2010 борение [ru] nahrávky výslovnosti v jazyku борение 0 hlasov
04/09/2010 бонмотист [ru] nahrávky výslovnosti v jazyku бонмотист 1 hlasov Najlepšia nahrávka
04/09/2010 бонмо [ru] nahrávky výslovnosti v jazyku бонмо 0 hlasov
04/09/2010 бонитет [ru] nahrávky výslovnosti v jazyku бонитет 0 hlasov
04/09/2010 солодовня [ru] nahrávky výslovnosti v jazyku солодовня 0 hlasov
04/09/2010 циник [ru] nahrávky výslovnosti v jazyku циник 0 hlasov
04/09/2010 соложение [ru] nahrávky výslovnosti v jazyku соложение 0 hlasov
04/09/2010 солодиться [ru] nahrávky výslovnosti v jazyku солодиться 0 hlasov
04/09/2010 солодильный [ru] nahrávky výslovnosti v jazyku солодильный 0 hlasov
04/09/2010 солоделый [ru] nahrávky výslovnosti v jazyku солоделый 1 hlasov Najlepšia nahrávka
04/09/2010 солодильня [ru] nahrávky výslovnosti v jazyku солодильня 0 hlasov
04/09/2010 солодеть [ru] nahrávky výslovnosti v jazyku солодеть 0 hlasov
04/09/2010 чужестранка [ru] nahrávky výslovnosti v jazyku чужестранка 0 hlasov
04/09/2010 бондарь [ru] nahrávky výslovnosti v jazyku бондарь 0 hlasov
04/09/2010 футер [ru] nahrávky výslovnosti v jazyku футер 0 hlasov
04/09/2010 фуганочный [ru] nahrávky výslovnosti v jazyku фуганочный 1 hlasov Najlepšia nahrávka
04/09/2010 угодничание [ru] nahrávky výslovnosti v jazyku угодничание 0 hlasov
04/09/2010 фурьеристский [ru] nahrávky výslovnosti v jazyku фурьеристский 0 hlasov
04/09/2010 фурьерист [ru] nahrávky výslovnosti v jazyku фурьерист 0 hlasov
04/09/2010 фурьеризм [ru] nahrávky výslovnosti v jazyku фурьеризм 0 hlasov
04/09/2010 солодить [ru] nahrávky výslovnosti v jazyku солодить 0 hlasov
04/09/2010 угодничество [ru] nahrávky výslovnosti v jazyku угодничество 1 hlasov Najlepšia nahrávka
04/09/2010 футурология [ru] nahrávky výslovnosti v jazyku футурология 0 hlasov