Profil používateľa: údaje o používateľovi, jeho pridané slová, a nahrávky.
Dátum Slovo Vypočujte si Hlasy
04/09/2010 солодить [ru] nahrávky výslovnosti v jazyku солодить 0 hlasov
04/09/2010 угодничество [ru] nahrávky výslovnosti v jazyku угодничество 1 hlasov Najlepšia nahrávka
04/09/2010 футурология [ru] nahrávky výslovnosti v jazyku футурология 0 hlasov
04/09/2010 угодливый [ru] nahrávky výslovnosti v jazyku угодливый 0 hlasov
04/09/2010 взмыливаться [ru] nahrávky výslovnosti v jazyku взмыливаться 0 hlasov
04/09/2010 футуристский [ru] nahrávky výslovnosti v jazyku футуристский 1 hlasov Najlepšia nahrávka
04/09/2010 взмылиться [ru] nahrávky výslovnosti v jazyku взмылиться 0 hlasov
04/09/2010 угодничать [ru] nahrávky výslovnosti v jazyku угодничать 0 hlasov
04/09/2010 взмылить [ru] nahrávky výslovnosti v jazyku взмылить 0 hlasov
04/09/2010 взмыливать [ru] nahrávky výslovnosti v jazyku взмыливать 0 hlasov
04/09/2010 фуфаечка [ru] nahrávky výslovnosti v jazyku фуфаечка 0 hlasov
04/09/2010 футовый [ru] nahrávky výslovnosti v jazyku футовый 0 hlasov
04/09/2010 футуристка [ru] nahrávky výslovnosti v jazyku футуристка 0 hlasov
04/09/2010 футурист [ru] nahrávky výslovnosti v jazyku футурист 1 hlasov Najlepšia nahrávka
04/09/2010 футлярный [ru] nahrávky výslovnosti v jazyku футлярный 0 hlasov
04/09/2010 футлярчик [ru] nahrávky výslovnosti v jazyku футлярчик 0 hlasov
04/09/2010 укорачиваться [ru] nahrávky výslovnosti v jazyku укорачиваться 0 hlasov
04/09/2010 футболистка [ru] nahrávky výslovnosti v jazyku футболистка 0 hlasov
04/09/2010 блюстись [ru] nahrávky výslovnosti v jazyku блюстись 0 hlasov
04/09/2010 жуткость [ru] nahrávky výslovnosti v jazyku жуткость 0 hlasov
04/09/2010 хлебок [ru] nahrávky výslovnosti v jazyku хлебок 0 hlasov
04/09/2010 укорачивание [ru] nahrávky výslovnosti v jazyku укорачивание 0 hlasov
04/09/2010 силь [ru] nahrávky výslovnosti v jazyku силь 0 hlasov
04/09/2010 высаживаться [ru] nahrávky výslovnosti v jazyku высаживаться 0 hlasov
04/09/2010 футерование [ru] nahrávky výslovnosti v jazyku футерование 0 hlasov
04/09/2010 футурологический [ru] nahrávky výslovnosti v jazyku футурологический 0 hlasov
04/09/2010 хищничать [ru] nahrávky výslovnosti v jazyku хищничать 0 hlasov
04/09/2010 хищничество [ru] nahrávky výslovnosti v jazyku хищничество 0 hlasov
04/09/2010 хищный [ru] nahrávky výslovnosti v jazyku хищный 0 hlasov
04/09/2010 хищные [ru] nahrávky výslovnosti v jazyku хищные 0 hlasov