Profil používateľa: údaje o používateľovi, jeho pridané slová, a nahrávky.
Dátum Slovo Vypočujte si Hlasy
10/08/2017 Bicarbonato de sodio [es] nahrávky výslovnosti v jazyku Bicarbonato de sodio 0 hlasov
10/08/2017 Platos sucios [es] nahrávky výslovnosti v jazyku Platos sucios 0 hlasov
10/08/2017 Cadena de restaurantes [es] nahrávky výslovnosti v jazyku Cadena de restaurantes 0 hlasov
10/08/2017 Chino cantonés [es] nahrávky výslovnosti v jazyku Chino cantonés 0 hlasov
10/08/2017 Chino mandarín [es] nahrávky výslovnosti v jazyku Chino mandarín 0 hlasov
10/08/2017 Chino simplificado [es] nahrávky výslovnosti v jazyku Chino simplificado 0 hlasov
10/08/2017 Chino tradicional [es] nahrávky výslovnosti v jazyku Chino tradicional 0 hlasov
10/08/2017 Lengua viva [es] nahrávky výslovnosti v jazyku Lengua viva 0 hlasov
10/08/2017 Wichi [es] nahrávky výslovnosti v jazyku Wichi 0 hlasov
10/08/2017 Mar Chiquita [es] nahrávky výslovnosti v jazyku Mar Chiquita 0 hlasov
02/08/2017 no me molestes [es] nahrávky výslovnosti v jazyku no me molestes 0 hlasov
12/07/2017 montos pagaderos [es] nahrávky výslovnosti v jazyku montos pagaderos 0 hlasov
12/07/2017 investigación y desarrollo [es] nahrávky výslovnosti v jazyku investigación y desarrollo 0 hlasov
12/07/2017 espeto [es] nahrávky výslovnosti v jazyku espeto 0 hlasov
12/07/2017 inversión en existencias [es] nahrávky výslovnosti v jazyku inversión en existencias 0 hlasov
12/07/2017 presupuesto equilibrado [es] nahrávky výslovnosti v jazyku presupuesto equilibrado 0 hlasov
12/07/2017 impuestos indirectos [es] nahrávky výslovnosti v jazyku impuestos indirectos 0 hlasov
12/07/2017 cuentas por pagar [es] nahrávky výslovnosti v jazyku cuentas por pagar 0 hlasov
12/07/2017 deflactor del PIB [es] nahrávky výslovnosti v jazyku deflactor del PIB 0 hlasov
12/07/2017 flujo de caja [es] nahrávky výslovnosti v jazyku flujo de caja 0 hlasov
12/07/2017 caja generada [es] nahrávky výslovnosti v jazyku caja generada 0 hlasov
12/07/2017 cadena de descuento [es] nahrávky výslovnosti v jazyku cadena de descuento 0 hlasov
12/07/2017 patrimonio total [es] nahrávky výslovnosti v jazyku patrimonio total 0 hlasov
12/07/2017 papel clave [es] nahrávky výslovnosti v jazyku papel clave 0 hlasov
12/07/2017 área económica [es] nahrávky výslovnosti v jazyku área económica 0 hlasov
12/07/2017 cambio incremental [es] nahrávky výslovnosti v jazyku cambio incremental 0 hlasov
12/07/2017 ecologizar [es] nahrávky výslovnosti v jazyku ecologizar 0 hlasov
12/07/2017 Encuesta de Población Activa [es] nahrávky výslovnosti v jazyku Encuesta de Población Activa 0 hlasov
12/07/2017 costo de oportunidad [es] nahrávky výslovnosti v jazyku costo de oportunidad 0 hlasov
12/07/2017 presupuesto corriente [es] nahrávky výslovnosti v jazyku presupuesto corriente 0 hlasov