Profil používateľa: údaje o používateľovi, jeho pridané slová, a nahrávky.
Dátum Slovo Vypočujte si Hlasy
17/11/2017 Quarr Abbey [en] nahrávky výslovnosti v jazyku Quarr Abbey 0 hlasov
27/10/2017 alrewas [en] nahrávky výslovnosti v jazyku alrewas 0 hlasov
08/10/2015 Irchester [en] nahrávky výslovnosti v jazyku Irchester 0 hlasov
08/10/2015 Mariamne [en] nahrávky výslovnosti v jazyku Mariamne 0 hlasov
08/10/2015 Terre Verte [en] nahrávky výslovnosti v jazyku Terre Verte 0 hlasov
08/10/2015 Rosinante [en] nahrávky výslovnosti v jazyku Rosinante 0 hlasov
08/10/2015 Thomas Bewick [en] nahrávky výslovnosti v jazyku Thomas Bewick 0 hlasov
08/10/2015 Omar Khayyám [en] nahrávky výslovnosti v jazyku Omar Khayyám 0 hlasov
08/10/2015 tautosyllabic [en] nahrávky výslovnosti v jazyku tautosyllabic 0 hlasov
08/10/2015 cystic artery [en] nahrávky výslovnosti v jazyku cystic artery 0 hlasov
08/10/2015 ice sheet [en] nahrávky výslovnosti v jazyku ice sheet 0 hlasov
08/10/2015 Ianding [en] nahrávky výslovnosti v jazyku Ianding 0 hlasov
08/10/2015 Deborah Kerr [en] nahrávky výslovnosti v jazyku Deborah Kerr 0 hlasov
08/10/2015 potholder [en] nahrávky výslovnosti v jazyku potholder 0 hlasov
21/07/2015 Paul Robeson [en] nahrávky výslovnosti v jazyku Paul Robeson 0 hlasov
20/07/2015 deiform [en] nahrávky výslovnosti v jazyku deiform 0 hlasov
20/07/2015 Frank Horsfall [en] nahrávky výslovnosti v jazyku Frank Horsfall 0 hlasov
20/07/2015 Duolingo [en] nahrávky výslovnosti v jazyku Duolingo 0 hlasov
20/07/2015 planners [en] nahrávky výslovnosti v jazyku planners 0 hlasov
20/07/2015 cross-references [en] nahrávky výslovnosti v jazyku cross-references 0 hlasov
20/07/2015 cross-referenced [en] nahrávky výslovnosti v jazyku cross-referenced 0 hlasov
20/07/2015 start [en] nahrávky výslovnosti v jazyku start 1 hlasov
20/07/2015 inconspicuousness [en] nahrávky výslovnosti v jazyku inconspicuousness 0 hlasov
20/07/2015 Isbister [en] nahrávky výslovnosti v jazyku Isbister 0 hlasov
25/06/2015 Scone [en] nahrávky výslovnosti v jazyku Scone -1 hlasov
13/04/2015 Yeo [en] nahrávky výslovnosti v jazyku Yeo 0 hlasov
13/04/2015 bona fide [en] nahrávky výslovnosti v jazyku bona fide 1 hlasov
13/04/2015 sergeant [en] nahrávky výslovnosti v jazyku sergeant 1 hlasov
13/04/2015 antidisestablishmentarianism [en] nahrávky výslovnosti v jazyku antidisestablishmentarianism 0 hlasov
13/04/2015 fleur de lys [en] nahrávky výslovnosti v jazyku fleur de lys 0 hlasov