Profil používateľa: údaje o používateľovi, jeho pridané slová, a nahrávky.
Dátum Slovo Nahrávka výslovnosti Údaj
02/11/2010 Ross Bagdasarian [en] nahrávky výslovnosti v jazyku Ross Bagdasarian 0 hlasov
02/11/2010 boondock [en] nahrávky výslovnosti v jazyku boondock Od mattpsy
02/11/2010 spoorloos [nl] nahrávky výslovnosti v jazyku spoorloos Od No_accent