Profil používateľa: údaje o používateľovi, jeho pridané slová, a nahrávky.
Dátum Slovo Vypočujte si Hlasy
01/03/2012 sparti [scn] nahrávky výslovnosti v jazyku sparti 0 hlasov
01/03/2012 de Nobili [it] nahrávky výslovnosti v jazyku de Nobili 0 hlasov
01/03/2012 Martin Scorsese [it] nahrávky výslovnosti v jazyku Martin Scorsese 0 hlasov
01/03/2012 Robert de Nobili [it] nahrávky výslovnosti v jazyku Robert de Nobili 0 hlasov
01/03/2012 Consorzio del Formaggio [it] nahrávky výslovnosti v jazyku Consorzio del Formaggio 0 hlasov
29/02/2012 spartiri [scn] nahrávky výslovnosti v jazyku spartiri 0 hlasov
29/02/2012 struppiari [scn] nahrávky výslovnosti v jazyku struppiari 0 hlasov
29/02/2012 gnutticari [scn] nahrávky výslovnosti v jazyku gnutticari 0 hlasov
29/02/2012 pici (snc) [scn] nahrávky výslovnosti v jazyku pici (snc) 0 hlasov
29/02/2012 mussu [scn] nahrávky výslovnosti v jazyku mussu 0 hlasov
29/02/2012 vuscari [scn] nahrávky výslovnosti v jazyku vuscari 0 hlasov
29/02/2012 affruntarisi [scn] nahrávky výslovnosti v jazyku affruntarisi 0 hlasov
29/02/2012 affruntusu [scn] nahrávky výslovnosti v jazyku affruntusu 0 hlasov
29/02/2012 carusu [scn] nahrávky výslovnosti v jazyku carusu 0 hlasov
29/02/2012 principiari [scn] nahrávky výslovnosti v jazyku principiari 0 hlasov
29/02/2012 tila (snc) [scn] nahrávky výslovnosti v jazyku tila (snc) 0 hlasov
29/02/2012 spurtusari [scn] nahrávky výslovnosti v jazyku spurtusari 0 hlasov
29/02/2012 rimunnari [scn] nahrávky výslovnosti v jazyku rimunnari 0 hlasov
29/02/2012 pruvulazzu [scn] nahrávky výslovnosti v jazyku pruvulazzu 0 hlasov
29/02/2012 cantunera [scn] nahrávky výslovnosti v jazyku cantunera 0 hlasov
29/02/2012 susirisi [scn] nahrávky výslovnosti v jazyku susirisi 0 hlasov
29/02/2012 sanari [scn] nahrávky výslovnosti v jazyku sanari 0 hlasov
29/02/2012 fezza [scn] nahrávky výslovnosti v jazyku fezza 0 hlasov
29/02/2012 nenti [scn] nahrávky výslovnosti v jazyku nenti 0 hlasov
29/02/2012 pacinziusu [scn] nahrávky výslovnosti v jazyku pacinziusu 0 hlasov
29/02/2012 ammucciuni [scn] nahrávky výslovnosti v jazyku ammucciuni 0 hlasov
29/02/2012 putia [scn] nahrávky výslovnosti v jazyku putia 0 hlasov
27/02/2012 vastedda [scn] nahrávky výslovnosti v jazyku vastedda 0 hlasov
27/02/2012 citrignu [scn] nahrávky výslovnosti v jazyku citrignu 0 hlasov
27/02/2012 dammusu [scn] nahrávky výslovnosti v jazyku dammusu 0 hlasov